Terapeutisk astrologi


Horoskoptegning:


Foredrag og kurser igennem et oplysningsforbund eller en forening


Se omtale af foredragene på denne hjemmeside under: Foredrag.

Der er en kursusbeskrivelse på min anden hjemmeside:   
http://www.astrologi-coaching.dk/

-----     -----

Bog 1 - Astrologi  Synastri:

Hvad sker der, når to personer mødes ... 
Læs mere om bogens indhold på denne hjemmeside   under kurser - bøger


Bog 2 - Astrologi  Sjælens vej gennem livet:


belyst ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet ... 
Læs mere om bogens indhold på denne hjemmeside   under kurser - bøgerBog 3 - Astrologi  Fremtidshoroskopet:

Spirituel astrologi på den enkle måde ... 
Læs mere om bogens indhold på denne hjemmeside   under kurser - bøger


Bog 4 - Astrologi  Fødselshoroskopet:

Vi befinder os i overgangen fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder og ... 
Læs mere om bogens indhold på denne hjemmeside   under kurser - bøger


-----    -----
Et astrologiindlæg på Radio sønderjylland - vælg nr. 10

https://radiosoenderjylland.dk/lyt-udsendelser-2019/
 

Et astrologiindlæg på Radio sønderjylland den 19 april 2020 - vælg nr. 11 ( Corona - Økonomi )

https://radiosoenderjylland.dk/lyt-udsendelser-2020/År 2021 

Jorden oplever en ny situation med en energi fra Jupiter og Saturn i Vandmandens tegn, som sætter en ny dagsorden, der fortsætter i årene fremover. Den nye energi begynder den 19 december 2020.

Temaet er frihed og selvstændighed - men hvem skal have frihed?

Hvis ikke den økonomiske situation bliver løst i 2020, vil vi mærke flere økonomiske udfordringer i 2021/2022.

Hvis ikke flygtningekrisen bliver løst senest i 2020, så vil vi opleve mange vanskeligheder i forhold til integration.

Vi er alle kommet til en vigtig skillevej - planeterne bestemmer ikke over dig - valget er dit. Du skal vælge mellem orden, frihed og selvstændighed eller kaos, overvågning og kontrol.

I år 1518 var Saturn og Pluto i Stenbukkens tegn, og det er de også i år 2020. I år 1518 var der fokus på magt, penge og religion, så spørgsmålet er om vi er kommet videre eller oplever vi stadig fokus på magt, penge og religion i år 2020?

Vi vil opleve en debat om: Omskæring af børn, abort, flygtningekrisen, hjemsendelse af indvandrere, økonomi, fysiske penge eller elektroniske ”penge” samt hvordan mennesket ændrer på naturen og især hvordan planter, fisk og dyr behandles.

Mange skal tage stilling til for eller imod vaccinationer. Det skal ses i lyset af alle dem, som døde i USA i 1976 af den nyudviklede influenzavaccine.

Mange vil nok tænke, om det er trygt - rigtigt - naturligt for en selv, at få et ukendt ”stof” ind i kroppen.

Mange vil sikkert undre sig over, at en vaccine kan godkendes så hurtigt, når den ægte cannabis-medicin ikke er lovligt i alle lande, selv om mange mennesker har erfaret igennem mange år, at deres livskvalitet forøges ved at anvende den naturlige og ægte cannabis-medicin.

Vi vil opleve et oprør fra enkeltpersoner, grupper af personer og lande som vil have frihed og selvstændighed.

Tænk hvis planeterne Jupiter og Saturn sender coronaen op og ud i universet, fra begyndelsen af 2021, så den kan transformeres / heales der, så vi alle kan få en form for ny begyndelse, og at vi alle frit kan nyde forårssolen.

Vær særlig opmærksom på en unik energi, som kommer til Jorden, når Jupiter og Saturn følges af i januar og februar måned i begyndelsen af Vandmandens tegn.

Disse to måneder af år 2021 vil grundlæggende skabe en ny situation for Jorden, som indeholder optimisme, ansvar og frihed.
Hvad vil du gerne opleve i løbet af disse måneder?

År 2021 byder på to vigtige planetforbindelser.

Alle som fødes i løbet af året har disse planetforbindelser i deres fødselshoroskop. Vi bliver alle påvirket af planeternes energier.

1. Saturn sekstil Chiron: Vi skal alle tænke på, hvad vores spirituelle formål er for denne inkarnation. Planetforbindelsen betyder, at vi skal tage ansvar for den vi er, og den vi vil være i tiden fremover.

2. Saturn kvadrat Uranus: Denne planetforbindelse vil sætte sit præg på året, da den vil give værdi og økonomiske udfordringer. Dem som især mærker udfordringerne er dem, som har for meget fokus på religion, magt og penge. Mange af disse personer vil opleve at deres værdigrundlag vil smuldre i løbet af året.

---        ---        ---

År 2021 byder på tre T-kryds:

Det første er i marts - det næste er i juli/august og det sidste er i dcember 2021 - et meget spændende år vi alle har i sigte.

Status den 5. april 2021 - nu hvor første T-kryds er slut (fra den 5. marts til den 5. april) 

Hvilke særlige oplysninger der kom frem i lyset:

1.   Forskere har fundet plantefossiler under Grønlands indlandsis - dette kan give ny viden om vores klimaforhold.

2.   Coronavirussen spreder sig fra dyr til mennesker - siger nogle. Hvordan kan den komme rundt på Jorden så hurtigt? spørger andre. Mon det er via internettet?

3.   En vaccine er sikker nok at bruge - siger nogle. Mennesker oplever ubehagelige bivirkninger, blodpropper og dødsfald.

4.   Udvikling af coronapas - få bestemmer over mange. Hvad der er godt for en kan være dårligt for andre. Er vores frihed fortid?

5.   Forskere beskriver, at cannabis ikke virker mod smerter. Mennesker beskriver, at cannabis virker perfekt mod deres forskellige smerter. Mange beretter, at de nu kan fravælge morfin og andre former for piller og kun anvende cannabis.

Hvad er det eksperterne kan måle? Hører måleværktøjerne til i Fiskens tidsalder? Virker de gamle måleredskaber for de personer, som er i energien fra Vandmandens tidsalder?

Vi er i denne tid omkring 0-punktet for Vandmandens tidsalder. Nogle ønsker at forblive i energien fra Fiskens tidsalder, mens andre ønsker at være i energien, som tilhører Vandmandens tidsalder. Begge energier er særdeles aktive lige nu for alle mennesker på Jorden.

Energien fra Fiskens tidsalder: 

Magt, religion, penge, digitaliserede robot-mennesker og digitale "penge", frygt, krig, disharmoni, splittelse og kaos.

Energien fra Vandmandens tidsalder: (Mange sensitive mennesker er i denne energi)

Fred, frihed, orden, selvstændighed, næstekærlighed og det at være et levende, fysisk og naturligt menneske med følelser og fysiske penge. En højere bevidsthed, en styrkelse af kroppens naturlige immunforsvar via kost, naturens medicin og healing.

Er det magtmisbrug, når styrende personer i et land eller i et område siger, at alle skal gå i røde sko, når mange helst vil gå i gule eller grønne sko?

Er der magtmisbrug, når styrende personer i et land eller i et område laver sko-pas, som betyder, at de ikke kan komme ud at rejse, hvis de har gule eller grønne sko på?

Nogle siger, at vi alle har et valg, om vi vil gå i røde, grønne eller gule sko. Har vi det? - hvad tænker du?  

Vi kan alle se frem til næste T-kryds, som kommer i juli/august 2021. 

Vi vil i løbet af dette forår opleve mange nye sandheder, som vedrører corona og økonomi.

Vi vil opleve en forøgelse af disharmoni og splittelse i befolkningen.

Vi vil forsat opleve angst og frygtskabende informationer.

Mange vil i løbet af foråret 2021 vågne op og se, at de er ved at miste deres frihed og vælger energien i Vandmandens tidsalder. De vil ikke længere hoppe på "kaos-, frygt- og angstbølgen", men ser Jordens og menneskets forandring som et skift i bevidstheden.

Vi er ved at forlade den lave bevidsthed fra Fiskens tidsalder til en højere bevidsthed i Vandmandens tidsalder - som på sigt giver os alle en god Jord at leve på, når alle de styrende energier fra Fiskens tidsalder mister deres indflydelse.

Ny status ca. midt i august 2021.Status den 10. august 2021

Dette T-kryds har fokus på planeten Saturn, der er i Vandmandens tegn frem til marts 2023, som betyder, at det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores frihed. Når det er et T-kryds, så betyder det, at vi alle skal vælge en ny vej – gå til venstre eller gå til højre.

Hvis du overlader ansvaret til andre, kan der ske fejl, da du bedst selv kender din sjælsvej.

Som forventet forøges splittelsen i samfundet, men vi hører mere end tidligere om vaccinernes bivirkninger og faresignaler end tidligere. Det vil være retfærdigt, at dem med en stor viden om vaccinerne får taletid – både dem som fraråder vaccinationer og dem som tilråder vaccinationer.

Vi er super mange som siger nej til en vaccine, og det kan nu ikke længere holdes skjult på samme måde som tidligere. Vi er mange, som ønsker et liv i pagt med naturen og en styrkelse af immunforsvaret gennem sund kost og ernæring – altså et liv uden unødvendig stress.Mange spørger

Oplever vi en form for 3. verdenskrig i disse år med fokus på medicinalindustriens produkter i forhold til naturens produkter?
Er en vaccine kun en symptombehandling?
Har vi ret til at være et fysisk menneske i kontakt med naturen, eller skal vi være digitaliserede robotter?
Er der for mange mennesker på Jorden?
Hvordan kunne Hitler få en hel befolkning til at gå i krig?
Hvordan kan få personer bestemme, at mange skal vaccineres uden kendskab til bivirkningerne på kort og lang sigt?
Er der rigtigt, at corona-virussen er en gammel velkendt virus, som også tidligere har været aktiv på Jorden?
Hvorfor bringer medierne dagligt oplysninger om fordelene og vigtigheden af at blive vaccineret?
Hvorfor hører vi kun i korte vendinger om bivirkningerne?
Det som er godt for nogle er dårligt for andre?
Skader tests og vacciner en spirituel videreudvikling for de børn, unge og voksne, som har fået en indsprøjtning eller to i armen?
Er vaccination frivillig eller frivillig tvang?
Hvad kan de vaccinerede tage for at modvirke vaccinens virkninger i kroppen?
Hvad kan de ikke vaccinerede tage for at modvirke udstrålingen fra de vaccinerede?

Spørgsmålene er mange, og da Neptun planeten styrer hospitalsområdet og medicinalindustrien, kan vi passende sende spørgsmålene videre. 
Neptun er i et par år mere i Fiskens tegn, hvilket giver mulighed for uklarheder – ups – oplever du uklarheder i forhold til vaccine informationerne – så er du ikke den eneste, for det oplever mange.


Mange spørger også, hvornår stopper corona-virussen sin vandring?

Det enkleste svar er - når de styrende personer i et land, beslutter at regler og love, som tilgodeser landets oprindelige befolknings ønsker om frihed, og at naturens lovmæssigheder overholdes af alle, så er det første skridt.

Andet skridt er, når de styrende personer sætter fokus på den energi, som tilhører fremtiden og dermed Vandmandens tidsalder, og ikke fastholder den energi, som tilhører Fiskens tidsalder, så kan vi alle trække vejret på en naturlig måde igen.(kort) Energien i Fiskens tidsalder:
Magt, penge, religion, krig, splittelse, vold, terror, frygt

(kort) Energien i Vandmandens tidsalder: Fred, frihed, selvstændighed, næstekærlighed og spirituel videreudvikling


Som det ser ud lige nu i august måned, så skal de sensitive mennesker holde ud lidt endnu, da der ikke er de store udsigter til, at vi kommer ind i den energi, som tilhører Vandmandens tidsalder i denne eller i næste måned. De styrende personer i et land, kan få os alle ind i den energi, som tilhører Vandmandens tidsalder i løbet af få uger, hvis de vil.

Det ser mest ud til, at efteråret stadig vil indeholde splittelse og disharmoni i samfundet. Det er vigtigt at se frem til tredje og sidste gang for T-krydset i denne omgang. Det bliver lettere også for de sensitive, da der kommer mange sandheder frem om alt det, som foregår bag ryggen af os alle i denne tid og ikke mindst de sandheder, som december måned byder på.

Vi må dog være forberedt på, at når varmen fra Vandmandens tidsalder mødes med kulden fra Fiskens tidsalder, så giver det et brag, og vi vil opleve noget af det i resten af 2021. Det helt store brag vil vi opleve i løbet af de tre første måneder af år 2022 – vi vil især opleve det indenfor hospitalssektoren, medicinalindustrien, og indenfor det økonomiske fundament.

Pluto gør opmærksom på, at finanskrisen først slutter i løbet af år 2024. Det tager tid at forandre samfundsstrukturerne.Bevar dit eget lys:


Planeterne anbefaler: Det bedste vi alle kan gøre er at bevare vores egen energi – selv om corona-krigen raser i samfundet, så er det vigtigt, at bevare din sandhed, dit eget lys og få et liv i harmoni og glæde.
Når du står fast på din sjælsvej og lyser med din energi, så vil du udstråle denne healende energi til dine omgivelser.
Når vi er mange nok, som udstråler energien fra Vandmandens tidsalder, så vil corona forsvinde af sig selv, da den ikke kan overleve i universets healingsenergi.
 

 


Tydninger

Udarbejdelse af personlige og skriftlige horoskoper. Der anvendes egne tydningstekster til alle horoskoptyperne.
For at udarbejde et fødsels- og fremtidshoroskop skal fødselstidspunktet korrigeres efter ca. 15 - 20 vigtige begivenheder. 
Hvis fortiden ikke kan ses i horoskopet, vil fremtidens muligheder ikke kunne
beskrives nøjagtigt nok.


Du kan få udarbejdet forskellige skriftlige horoskoper.

Fødselshoroskop (ca. 30 - 35 sider)
Fremtidshoroskop (ca. 25 - 30 sider)

Selvudviklingshoroskop (ca. 10 - 14 sider)
Partnerskabstydning (ca. 10 - 14 sider)
Transitoversigter med tydningstekster

Du kan bruge dit personlige horoskop til at forøge dit velvære og din livsglæde.

Du kan se mere på siden "priser - planer"


Persondatapolitik:

De data, som jeg modtager fra dig på sms, e-mail eller på anden måde for at udarbejde et horoskop til brug ved et foredrag, kursus eller en af flere horoskoptydninger, gemmes på en computer, der ikke er tilsluttet internettet. De gemte oplysninger består af en horoskoptegning på papir eller en PDF-fil, som giver mig mulighed for at lave et fremtidshoroskop, hvis du en dag ønsker det. Hvis du ikke ønsker, at jeg gemmer din horoskoptegning, så send en mail og jeg vil slette dine oplysninger.
Cookies: Jeg registrer ikke besøg på min hjemmeside.
Jeg passer godt på dine oplysninger og deler dem ikke med andre.Terapeutisk astrolog Kaj Larsen

Ønsker du at få tilsendt yderlige oplysninger,
kan du skrive til mig på denne adr: mail@astrologi-info.dk

 
                                Til toppen af siden