Korrektion

Korrektion af et fødselstidspunkt. 


Diskussionen om, hvornår vi er født, vil sikkert også være der i tiden fremover. Det fødselstidspunkt, astrologen kan få oplyst, vil under alle omstændigheder være ud fra et menneskeligt skøn og dermed et biologisk/fysisk fødselstidspunkt. Hvis du ikke har dit fysiske fødselstidspunkt, kan du få det oplyst hos Rigsarkivet, og det er gratis i dag.

Min erfaring er, at det biologiske og det astrologiske fødselstidspunkt ikke er det samme i 97 % af alle de fødselstidspunkter, som jeg har set på. I de fleste af de fødselstidspunkter, som jeg har korrigeret, er der typisk fra 2 til 30 minutters forskel på det biologiske og det astrologiske fødselstidspunkt.

To til fire minutters fejl i dit fødselstidspunkt kan betyde, at de begivenheder, som du vil opleve i fremtiden, forskyder sig et år, hvilket for de fleste personer er en for stor usikkerhed.

Det er min erfaring, at den bedste korrektion at dit fødselstidspunkt opnås ved i første omgang at få oplyst mindst 15 – 20 vigtige personlige begivenheder, som strækker sig fra din fødsel og frem til i dag. Disse begivenheder, skal være så nøjagtige som muligt, hvilket betyder, at hovedparten af begivenhederne skal være med dato, måned og årstal.

I det progressive horoskop (en del af fremtidshoroskopet) er der fokus på, hvor hurtigt hovedakserne drejer venstre rundt i horoskopet. For at beregne den hastig (ASC og MC akserne) dine akser har på, er det nødvendigt med 5 - 10 begivenheder. Begivenheder med måned og årstal er fint nok her.

For at korrigere et fødselstidspunkt og beregne den progressive hastighed er det nødvendigt at have et biologisk/fysisk fødselstidspunkt (helst indenfor en ½ time) samt en begivenhedsliste fra starten af dit liv og frem til i dag.

Når korrektionen er foretaget ud fra de vigtigste personlige begivenheder, så kan der udskrives et nøjagtigt fødselshoroskop og et fremtidshoroskop for det eller de år, som du ønsker.

 
Til toppen af siden                     


Antal nødvendige begivenheder.


Hvis du ønsker et horoskop ud fra dit biologiske fødselstidspunkt eller et fødselstidspunkt ud fra 5 - 7 begivenheder, samt et valg af et fødselstidspunkt ud fra en tabel, så skal du ikke vælge mig, da jeg ikke kan stå inde for disse fremgangsmåder.

Der er mig bekendt ingen astrologiprogrammer, der kan gætte rigtig/fastsætte dine progressive aksers (MC og ASC) bevægelseshastighed. Der er for mig kun en sikker fremgangsmåde, nemlig en manuel beregning ud fra personlige begivenheder.

Det er min erfaring, at ud af de begivenheder, der oplyses, er det kun ca. halvdelen, der kan bruges til at korrigere et fødselstidspunkt efter. I korrektion er det vigtigt at skelne imellem de begivenheder, som kun sker på grund af et fødselstidspunkt og dem som sker ud fra en fødselsdato.

Når f.eks. planeten Saturn (i et fremtidshoroskop) bevæger sig rundt i horoskopet og derved danner en forbindelse til den placering Saturn havde i dit fødselshoroskop, så kan denne type af begivenheder ikke bruges til at korrigere efter, da disse begivenheder sker på baggrund af din fødselsdato og ikke dit fødselstidspunkt.

Disse Saturn begivenheder kan føles, som om du kommer til et T-kryds og dermed en status på din livsvej. Derfor vil mange se disse begivenheder som vigtige og det er de også, men ikke i forhold til den korrektion, der skal til for at beregne dit astrologiske rigtige fødselstidspunkt.

Disse T-kryds kommer hvert ca. 7 år, så kan du selv tænke på, hvor mange du har oplevet frem til dette nu. Begivenheder af denne slags kan være en god hjælper til at komme videre med det, som er tidssvarende for dig.

Når Saturn og Pluto står tæt sammen i en periode (i dit fremtidshoroskop) nogle gange i dit liv, kan du føle det, som en ny begyndelse på din livsvej. Denne type kan mærkes, men disse begivenheder kan heller ikke anvendes til korrektion, da de sker ud fra en fødselsdato og ikke et tidspunkt på dagen. 

Når Chiron er gået en hel omgang i horoskopet er en person ca. 51 år gammel og her kan der også forekomme en skelsættende åndelig begivenhed, som får stor indflydelse for tiden fremover. Denne type kan heller ikke anvendes til korrektion, da den også sker ud fra en fødselsdato.

Som det fremgår af ovenstående, (T-kryds og ny begyndelse) er der flere begivenheder, som ikke kan anvendes til at korrigere et fødselstidspunkt efter. De begivenheder som fremkommer ud fra en dato, skal derfor først frasorteres inden korrektionen kan begynde.

De resterende begivenheder danner ofte en rød tråd igennem livet og dermed et ca. astrologisk fødselstidspunkt.

Der fremkommer næsten altid yderlige mulige begivenheder, som også er vigtige at få frem. Ved fælles hjælp kommer de fleste datoer for disse nøglebegivenheder frem og derved er det muligt at beregne det nøjagtige astrologiske fødselstidspunkt (sjælens begyndelsestidspunkt på Jorden).

Når fødselstidspunktet er fastsat ud fra dine vigtigste og personlige begivenheder, så er det muligt at udarbejde et nøjagtigt fødselshoroskop. Desuden er det nu også muligt at beskrive dit transithoroskop, som er en del af fremtidshoroskopet.

Den sidste del af et fremtidshoroskop er det progressive horoskop. Det er vigtigt, at beregne MC og ASC aksernes hastighed rundt i horoskopet. Der er 5 forskellige hastigheder og mig bekendt er der ingen astrologiprogrammer, som kan gætte eller vælge den rigtige hastighed.

Det er min erfaring at alle 5 hastigheder anvendes, så derfor er det vigtigt at beregne hastigheden ud fra 5 – 10 personlige begivenheder. De typiske begivenheder i dette område opleves i løbet af en 2 – 4 årig periode. Derfor er de begivenheder som skal oplyses i dette område gode nok med angivelse af måned og årstal for en begivenhed.

Denne korrektions måde kan lyde vanskelig og det er den også. Det kommer an på, hvor nøjagtig en beskrivelse af dit fødselshoroskop og fremtidshoroskop, som du ønsker.

 

 

                        

Til toppen af siden


Et personligt horoskop.


For at jeg vil betegne et horoskop som personligt, skal dit fødselstidspunkt korrigeres efter dine personlige begivenheder fra din fødsel og frem til i dag. Et personligt horoskop kan med mine øjne ikke laves ud fra dit fysiske fødselstidspunkt eller ved at vælge et tidspunkt fra en tabel.

Der er mange forskellige opfattelser af hvad et personligt horoskop indeholder og hvordan det udarbejdes. Der er flere forskellige transport muligheder lige fra en cykel til flere forskellige bilmærker og farver. Det alt sammen betyder, at vi alle har et valg og fint at der er forskellige muligheder, så vi hver især får det vi ønsker os og som passer bedst ind i den situation, som vi befinder os i, uanset om det er en transport mulighed eller et horoskop.

Det som virkelig er personligt, er dit astrologiske fødselstidspunkt, som er unikt, da der ikke er andre end dig der er født på samme tidspunkt og sted. På samme måde ligner vi ikke helt hinanden, men mange kan have flere af de samme egenskaber.

Jeg har ofte fået det spørgsmål: Er hovedlinjerne for vores sjæls vej og lære planlagt før, at vi fysisk bliver født her på Jorden.

Ud fra mit ståsted i dag, er jeg sikker på, at sjælens fødselstidspunkt er planlagt inden, vi fysisk bliver født her på Jorden og at de overordnede rammer er planlagt. Derfor er det også muligt at se hovedlinjerne for sjælens vej i et fødsels- og fremtidshoroskop, når fødselstidspunktet er korrigeret ud fra de vigtigste personlige begivenheder.

Det er min vurdering, at vi har et åndeligt navn, men her på Jorden får vi også et navn, så vi lettere kan tale og skrive til hinanden.

Jeg har set mange horoskoper, hvor personer har foretaget ændringer af udseende, navn og/eller bopæl, men jeg har ikke set et horoskop, hvor livsvejen eller formålet er ændret i forhold til den vej sjælen har planlagt ud fra det astrologiske fødselstidspunkt.

Hvis du forventer at slippe lettere igennem livet ved at ændre på dine fysiske forhold, så er det ud fra min viden ikke muligt. Det bedste er, at tage ansvar for dig selv og dine udfordringer, men også vigtigt at se alle de ressourcer som du har med dig på livets vej og ikke mindst alle de fysiske og ikke fysiske hjælpere du har med dig på din livsvej her på Jorden denne gang.

 
Til toppen af siden