Kurser - bøger

Astrologi kurser ud fra mine 5 nye astrologibøger. 

Du kan læse en kort tekst om kurserne på denne side - og en længere tekst på min anden hjemmeside under kurser:  

(www.astrologi-coaching.dk)


Et kort kursusforløb - så du kan bruge de 5 bøger som opslagsværk. Alle kursister anvender sin egen horoskoptegning eller en selvvalgt tegning. Horoskopet danner grundlaget for kurset. Kurset har en varighed på ca. 3 timer pr. bog.

Et længere kursusforløb - hvor alle dele af et horoskop gennemgås. Alle kursister anvender sin egen horoskoptegning eller en selvvalgt tegning. Horoskopet danner grundlag for kurset. Tidsforløb efter behov - der aftales et passende antal timer for kurset.Til toppen af siden

                    

Bog 1    Astrologikursus: Synastri - Hvad sker der, når to mennesker mødes.

Kurset holdes rundt omkring i landet hos private, i foreninger, dag/aften-skoler og lign. steder. Der kræves ikke et kendskab til astrologi.  


Den enkelte får udleveret min nye astrologi-synastri-bog og et astrologihæfte.

Astrologibogen indeholder.

De 11 planeter og deres indbyrdes forbindelser til hinanden (Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto) bogen er på 238 sider.

 

Astrologihæfte.

En sammenligning mellem de to personer som du selv vælger - jeg laver jeres synastri. Kurset har fokus på at læse om de forskellige planetforbindelser som jeres relation indeholder. Der er flere astrologisider, så du har et godt astrologi grundlag med hjem i et hæfte.
Når kurset er slut, kan du anvende bogen til at læse om dine egne relationer til forskellige personer.
Du kan også anvende bogens tekster til at hjælpe andre, som ønsker at få belyst deres fælles planetforbindelser.
(mere tekst på min anden hjemmeside astrologi-coaching)

                        

Til toppen af siden

Bog 2    Astrologikursus: Saturn, Chiron og Pluto i fødselshoroskopet.

Kurset holdes rundt omkring i landet hos private, i foreninger, dag/aften-skoler og lign. steder. Der kræves ikke et kendskab til astrologi. Der er i dette kursusforløb  fokus på  Saturn, Chiron og Pluto. 


Den enkelte får udleveret min nye astrologibog og et astrologihæfte.

Astrologibogen indeholder.

Saturn, Chiron og Pluto i tegn, huse og alle mulige forbindelser mellem Saturn, Chiron og Pluto samt deres forbindelser til de øvrige planeter i horoskopet. Bogen indeholder de 8 vigtigste figurer. Du får en personlig forståelse for sensitivitet. Bogen er på 119 sider.

Når du har en horoskoptegning kan du hjælpe andre med at forstå deres placeringer for Saturn, Chiron og Pluto i et fødselshoroskop.Astrologihæfte.

En horoskoptegning med alle dine planetforbindelser, samt flere astrologisider så du har det grundlæggende med hjem i et hæfte.
Når kurset er slut, kan du ud fra bogen læse om dine egne planeters placeringer så tit, som du ønsker.
Du kan også ud fra bogens tekster hjælpe andre, som ønsker en forståelse for deres planeters placeringer.
(mere tekst på min anden hjemmeside astrologi-coaching)


Til toppen af sidenBog 3    Astrologikursus: Fremtidshoroskopet.

Kurset holdes rundt omkring i landet hos private, i foreninger, dag/aften-skoler og lign. steder. Der kræves ikke et kendskab til astrologi. Der er i dette kursusforløb  fokus på  transithoroskopet. 


Den enkelte får udleveret min nye astrologibog og et astrologihæfte.

Astrologibogen indeholder.

Tydningstekster til transithoroskopet og det progressive horoskop. Kurset har fokus på at anvende bogen som opslagsbog og finde frem til de transittydninger som den enkelte person har fokus på indenfor den udskrevne periode. Bogen er på 341 sider.


Astrologihæfte.

Tre transitoversigter - du får et overblik over, hvilke ressourcer og udfordringer du har i løbet af disse år. Der er flere astrologisider, så du har det grundlæggende med hjem i et hæfte. Når kurset er slut, kan du ud fra bogen læse om dine egne transitter og følge mulighederne fra måned til måned eller det stror overblik for året som helhed.
(mere tekst på min anden hjemmeside astrologi-coaching.dk)Til toppen af siden

Bog 4    Astrologikursus: Fødselshoroskopet.

Kurset holdes rundt omkring i landet hos private, i foreninger, dag/aften-skoler og lign. steder. Der kræves ikke et kendskab til astrologi. Der er i dette kursusforløb  fokus på alle 11 planeter. 


Den enkelte får udleveret min nye astrologibog og et astrologihæfte.

Astrologibogen indeholder.

Tydningstekster så du kan se alle dine mulige ressourcer og læreprocesser i løbet af dit liv. Bogen indeholder tekster til: Hemisfærer, kvadranter, elementer, dynamikker, horoskoptyper og horoskopfigurer. Tekster til de 11 planeter i tegn og huse samt alle mulige planetforbindelser. Der er tekster for den nordlige måneknude og lykkepunktet. Borgen er på 300 sider.

Når du har en horoskoptegning kan du hjælpe andre med at forstå deres 11 planeteres placeringer og et indblik for den nordlige måneknude samt lykkepunktets betydning.


Astrologihæfte.

En horoskoptegning med alle dine planetforbindelser, samt flere astrologisider så du har det grundlæggende med hjem i et hæfte.
Når kurset er slut, kan du ud fra bogen læse om dine egne planeters placeringer så tit, som du ønsker.
Du kan også ud fra bogens tekster hjælpe andre, som ønsker en forståelse for deres planeters placeringer.
(mere tekst på min anden hjemmeside astrologi-coaching.dk)


Til toppen af siden


Bog 5    Astrologikursus: Katte og hunde.

Kurset holdes rundt omkring i landet i foreninger og hos private. Der kræves ikke et kendskab til astrologi. Der er i dette kursusforløb  fokus på at slå op i astrologibogen. Bogen er opdelt i et katte og hunde afsnit. 


Den enkelte får udleveret min nye astrologibog og et astrologihæfte.

Astrologibogen indeholder.

Tydningstekster til planeterne: Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars i tegn og huse. Der er tydning af planetforbindelserne fra Sol, måne, Merkur, Venus og Mars til Sol, Måne, Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto.

Kurset har fokus på at anvende bogen som opslagsbog og finde frem til de tydningstekster, som gælder for den enkelte kat / hund. Bogen er på 148 sider.


Astrologihæfte.

En horoskoptegning for din kat / hund, samt de sider som kan hjælpe med til at forstå astrologien grundlæggende energi. Mange katte og hunde er gode til at registrere ikke-fysiske energier og her kan Chiron give forståelse for de ressourcer en kat eller hund er født med.

Når kurset er slut, har du en god forståelse for din kat eller hund.

Til toppen af siden

Bog 1:   Astrologi - Synastri 

Astrologi - Synastri - Hvad sker der, når to personer mødes?

Bogen beskriver, hvilke fælles energier to personer kan være i besiddelse af, når de er sammen. Synastrien, som laves ved at sammenligne to personers fødselsdatoer, viser de forskellige typer af forbindelser, der er i relationen.


Du kan slå op i bogens tydningstekster og læse om de forskellige ressourcer og udfordringer, der er ud fra de indbyrdes planetforbindelser. Dette gælder, uanset om det drejer sig om venskab, parforhold, kollegiale relationer eller forholdet imellem forælder og barn.
 
Bogens tydningstekster kan give en god indsigt og forståelse for relationen, og hvis du arbejder med eller interesserer dig for samtaleforløb imellem to personer, kan bogens tydningstekster være med til at skabe en livlig kommunikation.

Tre vigtige planeter i en relation:
Merkur beskriver kommunikationen imellem to personer, Venus beskriver en følsom eller en værdimæssig kærlighed, og Mars beskriver forholdets handlemåder.

De tre karmiske planeter:
Saturn beskriver forholdet til ansvar, Chiron beskriver de spirituelle interesser, og Pluto beskriver de dybe følelsesmæssige egenskaber.

Bagerst i bogens appendiks er der vist eksempler på, hvordan en synastri kan laves. Når du har alle planetforbindelserne imellem to personer, kan du slå op i bogens tydningstekster. 

Hvis du ikke selv kan lave en sammenligning imellem to personers fødselsdatoer, kan jeg sende en sammenligning, samt medsende de to personers fødselshoroskoptegninger, så du kan se de 11 planeters placeringer i forhold til hinanden på en PDF-fil for 50 k
r.

 
(
Bogen kan lånes på biblioteket - ISBN 978-87-7153-318-7)

Bogen udkom den 22 novenber 2019 

(Jeg har bogen med, når jeg holder foredrag, kurser og deltager i helsemesser mm - ellers send en mail)
(Pris 200 kr.)Til toppen af siden

Bog 2: Astrologi - Saturn, Chiron og Pluto i fødselshoroskopet  

Sjælens vej gennem livet belyst ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet.

Bogen sætter fokus på beskrivelsen af dine vigtigste temaer i dette liv. Astrologiens elleve planeter kan tilsammen beskrive din sjælsvej - fra undfangelsen - gennem fostertilværelsen - til fødsel - og videre i dit fysiske liv.

Ved at læse tydningsteksterne for, hvor du har Saturn, Chiron og Pluto placeret i dit fødselshoroskop, kan du få klarhed over din sjælsvej i dette liv. Ved at læse om de tre planeters forbindelser til hinanden og til de øvrige planeter, giver det dig kendskab til de læreprocesser, som du har valgt for dette liv.

Tydningsteksterne kan give dig et indblik i og en forståelse for din sjælsvej. Nogle mennesker har mere fokus på deres spirituelle vej end andre. Tydningerne kan give både voksne og børn en forståelse for deres sensitivitet, og at det er en naturlighed for nogle at være sensitive.

Sidst i bogen er der et eksempel på en tydning af Chiron i tegn, hus og planetforbindelse.

(Bogen kan lånes på biblioteket - ISBN 978-87-7153-339-2) 

Bogen udkom den 24 april 2020 

(Jeg har bogen med, når jeg holder foredrag, kurser og deltager i helsemesser mm - ellers send en mail)
(Pris 150 kr.)


  Til toppen af siden


Bog 3: Astrologi - FremtidshoroskopetAstrologi – Fremtidshoroskopet - Spirituel astrologi på den enkle måde.

Den spirituelle energi ses bedst i horoskopet ud fra Saturn, Chiron og Pluto.

Fremtiden indeholder spirituelle forandringer, og derfor er bogen en vigtig medspiller til få indsigt i sjælsvejen for den enkelte person.

Bogen er både for børn og voksne, som ønsker klarhed over livsvejens ressourcer og udfordringer.Bogen indeholder tydningstekster til et komplet fremtidshoroskop, hvor astrologiens 11 planeter anvendes.

Tydningsteksterne er inddelt i to afsnit om henholdsvis transittydninger og de progressive tydninger.

I transithoroskopet er der fokus på: Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto.

I det progressive horoskop er der fokus på: Sol, Måne, Merkur, Venus og Mars.

Et fremtidshoroskop kan især anvendes til at få klarhed over de mulige forandringer, der kan komme på fremtidens vej.

Bogen kan særligt give forståelse for vores fysiske vej ud fra planeten Saturn, vores spirituelle vej ud fra Chiron og vores følelsesmæssige vej ud fra Pluto.

Nogle mennesker har mere fokus på deres spirituelle vej end andre.

Tydningsteksterne kan give en forståelse for vores sensitivitet, og at det er naturligt for nogle at være sensitive.

Bogen indeholder eksempler på tydninger af et transithoroskop og det progressive horoskop.

 
(
Bogen kan lånes på biblioteket - ISBN 978-87-7153-348-4)

Bogen udkom den 23 september 2020 

(Jeg har bogen med, når jeg holder foredrag, kurser og deltager i helsemesser mm - ellers send en mail)
(Pris 350 kr.)


  Til toppen af sidenBog 4: Astrologi - Fødselshoroskopet
Astrologi – Fødselshoroskopet.

Vi befinder os i overgangen fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder og derfor er mange sensitive mennesker berørt af skiftet. Denne astrologibog har tydningstekster, så også de mest sensitive personer kan læse om deres naturlige energi.

Bogen indeholder tydningstekster til et komplet fødselshoroskop, hvor astrologiens 11 planeter anvendes. Ud fra en horoskoptegning kan det enkelte horoskop tydes ved opslag i bogen, som er inddelt i naturlige og overskuelige afsnit. Tydningerne har fokus på energien fra en planet og ikke dens fysiske størrelse.

Bogen giver klare tydninger af et horoskop med uddybning af sensitivitet og spiritualitet og her beskriver Saturn, Chiron og Plutos placeringer den vigtige sjælsvej.

Bogen indeholder tekster og horoskoptegninger til: Hemisfærer, kvadranter, elementer, dynamikker, horoskoptyper og horoskopfigurer. Der er en tydning af de 11 planeter i tegn og huse samt 7 mulige planetforbindelser. Desuden er der tydninger for den nordlige måneknude i tegn, huse og med forbindelser til planeterne samt lykkepunktet i tegn og huse.

Bogen kan bruges af enkeltpersoner og i forbindelse med astrologiundervisning. Vi lever i en tid med mange forandringer, og derfor kan fødselshoroskopet være en uvurderlig hjælp til at forstå vores livsvej, når vi kommer ud for udfordringer og forandringer.

 
(
Bogen kan lånes på biblioteket - ISBN 978-87-7153-372-9)

Bogen udkom den 9 marts 2021

(Jeg har bogen med, når jeg holder foredrag, kurser og deltager i helsemesser mm - ellers send en mail)
(Pris 350 kr.)

  Til toppen af sidenBog 5: Astrologi - Katte og hunde

Kat og hund
Astrologi - Katte og hunde.

Bogen kan især give klarhed for de spirituelle egenskaber en kat og hund er født med. Bogen kan beskrive om din kat eller hund kan heale et andet dyr eller et menneske. Bogen indeholder tydninger at de personlige planeter: Solen, Månen, Merkur, Venus og Mars i tegn og huse. Hvis du har et fødselstidspunkt for din kat eller hund kan du læse om dyrets ascendant. Der er tydningstekster fra de 5 personlige planeter til alle 11 planeter.

Mange katte og hunde kan registrere, når der er ikke-fysiske energier i hjemmet og dyrene vil reagere på forskellige måder. Bogen kan give mange dyreejere en forståelse for et dyrs måde at reagere på.

 
(
Bogen kan lånes på biblioteket - ISBN 978-87-7153-422-1)  

Bogen udkom den 5 september 2022 


(Jeg har bogen med, når jeg holder foredrag, kurser og deltager i helsemesser mm - ellers send en mail)
(Pris 250 kr.)
  Til toppen af sidenAstrologi - Chiron kortspil       chikort1  chikort2


Astrologi – Lær selv astrologi på en sjov måde gennem dette kortspil.

Der er 48 kort og det kan fint spilles af 2 - 4 personer. 

Kortene indeholder på forsiden tekster og et nummer fra 1-24. Der er to af hvert nummer, som derved danner et par (stik). Bagsiden af kortene indeholder planeten Chiron. En planet hersker over et stjernetegn, og en planet styrer et hus i horoskopet.
Spillet kan anvendes på to forskellige måder: 

Kort på hånden:

Bland kortene og uddel 4 kort til hver spiller. Læg resten af kortene i en bunke midt på bordet med tekstsiden nedad.

Hvis spillere allerede nu har fået kort, der danner par med samme nummer, vises det til medspillerne og derefter lægges stikket på bordet hos den enkelte spiller med tekstsiden nedad.

Første spiller trækker et kort fra bunken. Kan der dannes par, vises det til medspillerne, og stikket lægges på bordet med tekstside nedad. Hvis der ikke kan dannes par beholdes kortet på hånden. Næste spiller trækker et kort.

Når bunken er tømt, trækkes et kort fra den person, der sidder til venstre for spilleren, og sådan fortsættes rundt blandt spillerene.

Spillet slutter, når alle 24 par ligger på bordet. Stikkene tælles, og spilleren med flest stik har vundet.
 

Kort på bordet:

Bland kortene og læg dem ud midt på bordet med bagsiden opad.

Den første spiller vender to kort. Hvis numrene ikke passer sammen, vendes kortene igen med bagsiden op på samme placering, og turen går videre til den næste spiller.

Vendes to kort med ens numre, er det et stik, og spilleren viser kortparret til de andre spillere. Herefter gemmes stikket på bordet foran spilleren. Samme spiller trækker igen to kort, indtil kortene ikke passer sammen, hvorefter turen går videre til næste spiller.

Sådan fortsættes, indtil der ikke er flere kort midt på bordet.

Nu tælles stikkene, og spilleren med flest stik har vundet.


Lær selv de astrologiske grundregler. Teksterne på kortene kan eventuelt læses op efter hvert stik eller til sidst, hvor spilleren med flest stik begynder at læse teksten højt og derefter spilleren med næst flest stik, indtil alle teksterne er gennemgået.Kortene udkom den 31 oktober 2022 

(Jeg har kortene med, når jeg holder foredrag, kurser og deltager i helsemesser mm - ellers send en mail)
(Pris 150 kr.)


  Til toppen af siden