Astrologi interesse

bildJeg har igennem mange år interesseret mig for mange af de aktiviteter, der er i himmelrummet.

I 1990 begyndte min astrologiske interesse for alvor at tage fart. Årene herefter gik jeg til mange foredrag og tog flere forskellige kurser om astrologi og lignende emner.

I 1997 blev jeg færdig som Terapeutisk astrolog, efter et forløb på Skolen For Terapeutisk Astrologi i Århus.

Da jeg især i 1997 for alvor skulle udarbejde horoskoper og udskrive en tydning, måtte jeg erkende, at jeg ikke kunne finde et astrologi-
tydningsprogram, som indeholdt det, som jeg føler er vigtigt. Derfor besluttede jeg mig for, at lave mine egne tydningstekster, da jeg derved kunne videregive oplysninger, som jeg kan stå inde for. I takt med at de alternative helbredelsesmetoder for alvor er kommet i søgelyset, er det for mig alt afgørende at planeten Chiron er med i et horoskop. Chiron-energien er med til at belyse vores forhold til omsorg, pleje, sund kost og ernæring samt healing og de alternative helbredelsesformer.

Når en person læser sit fødselshoroskop skulle der gerne være en udviklingsmulighed for hele livet. De udfordringer en person ønsker at påtage sig, vil ændre sig i løbet af livet. Derfor skal en tydningstekst til et fødselshoroskop indeholde de muligheder en person har i sit liv, mens et fremtidshoroskop beskriver nogle af de muligheder, der er for et givent tidsrum.

Det personlige horoskop er det unikke værktøj, som er i stand til at støtte os i vores valg. Jeg lægger stor vægt på at møde mennesket der, hvor det er kommet til i sit livsforløb. Vi kommer alle ud for større eller mindre forandringer i vores livsforløb og det kan være vigtigt at anvende vores personlige horoskop, for at få klarhed over den situation vi enten er i eller står over for.

Det er vigtigt for mig at se mennesket som en helhed, hvilket betyder, at vi som mennesker har nogle fysiske og følelsesmæssige gøremål her på jorden, men mange bliver på et tidspunkt også stillet over for sine spirituelle udfordringer. Hvis en person er i en uønsket  personlig-, partnerskabs- eller arbejdsmæssig situation, er det vigtigt, at give personen mulighed for igen at kunne fungere på den bedst mulige måde.

Når jeg skal vurdere vores forskellige udviklingsfaser i livet, er det især vigtigt, at se nærmere på Saturn, Chiron og Plutos placeringer i horoskopet.

Mine astrologibøger sætter fokus på de 11 mest anvendte planeter og derved giver de en tydning af vores fysiske, spirituelle og følelsesmæssige læreprocesser i løbet af et liv.
 


December 2019 

I år 2020 har vi stadig Neptun i Fiskens tegn og den vil være i tegnet frem til januar år 2026. Derfor vil der være meget fokus på hospitaler og ikke mindst medicinalindustrien og bivirkninger af traditionel medicin set i lyset af naturmedicin.

I år 2020 vil Uranus stadig være i Tyrens tegn og den vil overraske mange indenfor det jordnære, værdimæssige og de fysiske forhold, men vigtigst er det, at der er fokus på de økonomiske forhold og fredens lys.

I år 2020 vil især tre planeter være i fokus, det er Jupiter, Saturn og Pluto som i det meste af året vil være i Stenbukkens tegn.

Sammenligning: Sidste gang Saturn og Pluto var placeret i Stenbukkens tegn var i år 1518 (Reformationens tid) og dengang var der fokus på: Magt, religion og penge. I år 2019 - 2020, hvor der igen er fokus på Stenbukkens tegn, vil vi igen opleve samme tema nemlig: Magt, religion og penge.

Ny begyndelse på mange måder, hvis de da ikke blev udført i løbet af år 2018 – 2019. Det kan opfattes, som sidste udkald for de helt store forandringer. De ændringer af samfundsstrukturerne, som ikke er sket kommer til det i år 2020.

Nogle vil sikkert føle det som frivillig tvang, men nu presser de tre planeter i Stenbukkens tegn deres forandrings-enegier i mål på hver deres område.

De forandringer der især kan være tale om, er de samme som i de to foregående år. Viden, lov, ret og det juridiske område samt udlandet, indvandring, flygtninge og religion. Vores forhold til banker, finansverdenen, politik og autoritære ledere.

Det er på tide, at politikere og andre personer som styrer rundt omkring på Jorden tager deres ansvar alvorligt og skaber nye tidssvarende, medmenneskelige og fredlige strukturer for os alle.

I løbet af år 2020 vil vi især opleve de store forandringer i marts måned og en del i løbet af sommeren og i slutning af år 2020.

Dette opleves, som sidste udkald for den gamle energi inden der tages hul på et nyt år - mange vil opleve de sidste måneder af år 2020 som at være i en hvirvelstorm, og derfor vil mange være spændt på, hvad år 2021 byder på.

I år 2021 bevæger vi os ind i en helt anderledes tid. Vi har fra begyndelsen af året Jupiter og Saturn i Vandmandens tegn, hvilket giver os en begyndende følelse af, at der nu bliver taget ansvar for en ny viden.

Hvirvelstormen af begivenheder og hændelser fra 2020:
Vi vil hurtigt se ødelæggelserne af den ”hvirvelstorm”, som gled hen over hele Jorden i år 2020, men vi ser kun det øverste lag af ødelæggelserne.

Vi vil i løbet af året opleve, at der i ly af ”hvirvelstormen” er taget beslutninger i det skjulte, da mange personer i år 2020 stadig, som i år 1518, havde fokus på magt, penge og religion.

Vi vil fra begyndelsen af 2021 opleve, at stå overfor ”personer”, som ønsker at bevare deres magt, uanset om de udøver den via medierne eller på anden måde skaber en frygtstemning.

Vi er alle kommet til en vigtig skillevej, som indeholder to forskellige veje. Vi skal vælge mellem frihed og selvstændighed eller fortsætte energien fra 2020 med fokus på overvågning og kontrol.

Der er i løbet af 2020 indført stor kontrol via elektroniske ”penge”, og du skal nu vælge, om du fortsætter den vej eller om du anvender din ret til frihed ved at anvende fysiske penge.

Du skal vælge ja eller nej til den nylavede og korttidstestede vaccine. Mange vil være bevidst om det, der skete i USA i 1976 da mange skulle modtage den nye lyntestede vaccine med katastrofale følgevirkninger.

Temaet i 2021 er FRIHED - men hvem skal have frihed?

1. Er det de indvandrere, som vil integreres i modtagerlandene og følge modtagerlandenes normer, regler og lovgivning?

2. Er det de indvandre, som vil medtage deres normer og regler fra oprindelseslandet og have frihed til at danne forskellige parallelsamfund i de forskellige modtagerlande – eller skal denne gruppe hjælpes tilbage til deres hjemland?

Hvis ikke flygtningekrisen er løst senest i år 2020, så vil flygtningesituationen være et stort tema i 2021. Mange vil se frem til at få deres frihed til at anvende ægte cannabis-medicin, da mange ved, at den forøger livskvaliteten.

Den ”skjulte og mørke” aftale som nogle lavede i begyndelsen af 2020, da Mars, Jupiter, Saturn og Pluto var i Stenbukkens tegn forandres fra begyndelsen af 2021.

Når Saturn tager ansvar sammen med den optimistiske energi fra Jupiter, og når det hele blandes med energien fra det frihedssøgende Vandmandstegn, så vil lyset forøge sin styrke til glæde for os alle.

Vi vil opleve en debat om rigtigheden af at omskære børn og om abort. Mange ved, at en mor har kontakt til barnesjælen i hendes mave, og at en abort derfor bedst kan besluttes af modersjælen og den ufødte barnesjæl.

Hvis du er af dem, som væmmes ved tanken om burhøns, så tænk på mennesker i bur (lejligheder). Det er nu, du kan sige fra til et liv med en begrænset fysisk kontakt, som en digitaliseret robot der oplever verden fra TV og internettet. Det er nu, du har mulighed for at bevare naturen og dyreverdenen. Det er nu, du kan vælge et liv sammen med naturen, og at du har mulighed for at rejse rundt og opleve verden, som et frit og fysisk menneske uden en forøgelse af kontrol og overvågning.

Året som helhed bærer præg af energien fra Jupiter: viden, religion, flygtninge, naturen, lov, retfærdighed, dyrevelfærd og optimisme. Fra Saturn er der fokus på ansvarlighed, og fra Vandmandstegnet er der fokus på frihed og selvstændighed.

Mange personer vil kæmpe for deres ret til frihed. Vi vil opleve at større grupper af mennesker kæmper for deres ret til frihed. Vi vil opleve områder og lande, som vil have deres frihed til selvbestemmelse. Vi vil opleve demonstrationer og oprør, hvis de gamle normer fra år 2020 fortsætter i 2021. Mange vil gøre oprør mod magtfulde og styrende personer.

Vi vil opleve tre perioder af år 2021 som meget spændende, da vi alle oplever et karmisk T-kryds - nr.1 i marts - nr. 2 i juli/august og nr. 3 i december 2021 - vi har alle et valg - hvilken vej vil du gå ud af, hvem kan vi stole på?

Vi kan roligt se frem til et spændende år med mange nye tiltag og være bevidst om, at der vil være mindst en planet i Vandmandstegnet frem til år 2043.


Status den 30. december 2021 


Vi kan nu se tilbage på de tre T-krydsperioder i år 2021, hvor der var fokus på Saturn planeten.

(1.) marts  –  (2.) juli/august  –  (3.) december 2021.

I begyndelsen af år 2021 var der flere mulige vacciner, og nu skulle alle voksne vaccineres. Det kom dog frem i marts, at to vacciner gav blodpropper og dødsfald.

I den anden periode lykkedes det for nogle af de styrende personer at skabe en forøget splittelse i samfundet. Mange forskere, læger og andre sundhedsfaglige personer prøvede at advare mod det store globale vaccineforsøg, men deres informationer blev hurtigt slettet af medierne. Der var kun få medier, som oplyste om de skadelige virkninger, som nogle mennesker oplevede efter en vaccination.

I tredje periode var oplysningen, at mange nu var vaccineret og med det resultat, at mange blev smittet og syge med det nye coronanavn. Mange mennesker var dog begyndt at vågne op, da der blev talt om endnu en vaccination, og når de første ikke virkede, hvorfor så endnu mere væske i overarmen. Der kom også en ny coronapille på markedet, men nu begyndte nogle læger og andet sundhedsfagligt personale at få taletid, og nu fraråder mange den nye pille.

Mange spørger, hjælper vaccinen på mennesket immunsystem eller forringes immunsystemet for de vaccinerede?

Oplysningerne fra mange tusinder mennesker, som har bivirkninger efter vaccineforsøgene, kommer piblende frem igennem flere og flere sider på Internettet. Det tykke slør, som Neptun har udlagt, er ved at gå i opløsning, så sandhederne om det store vaccineforsøg kan næsten ikke holdes tilbage længere. Flere og flere mennesker taler med hinanden om deres viden om corona-navnene.

De 6 yderste planeter: Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto

Vi tager en rundtur til de 6 yderste planeter for at se, hvilke tiltag de forventes at tage i løbet af år 2022 og derefter. År 2022 bliver året, hvor de store destruktive handlinger drastisk formindskes, efterhånden som flere og flere sandheder kommer frem i lyset.
Planeterne vil ikke finde sig i den alt om sig gribende styring, magt og kontrol af menneskene, som udføres (af den usynlige magt) af nogle få personer – det opleves af mange, som om der har været en diktator-energi, som har styret menneskene på Jorden i løbet af de sidste år.

Mange mennesker på Jorden spørger, er ytringsfriheden fortid, og har vi demokrati eller diktatur?

Det, som er rigtigt for en person, kan betyde sygdom og døden for en anden. Det frie valg er en nødvendighed, hvis det er meningen, at menneskerne skal overleve disse forsøgsår.


Chiron og Pluto

Chiron er i Vædderens tegn frem til juni 2025. Pluto befinder sig i Stenbukkens tegn i hele år 2022, men dette er også det sidste hele år, og det giver en mærkbar forandring for os alle.

Chiron og Pluto skaber på hver deres måde en forandring af samfundsstrukturerne og huller i Neptun planetens slør. De største forandringer kommer i løbet af de tre første måneder af år 2022. I denne periode afsløres meget omkring medicinalindustrien, og de medier der kun har videregivet informationer fra personer, som går ind for vaccinationsforsøget.


Neptun er i Fiskens tegn

Neptun styrer medicinalindustrien og hospitalsområdet. Neptun planeten er i Fiskens tegn frem til januar 2026, men dens virkning bliver svag fra april 2024. Vi vil i perioden opleve, at medicinalindustrien oftere og oftere afslører sig selv, at hospitalsområdet kommer i knæ, da det selvfølgelig ikke er sundt og tidssvarende med stressede mennesker og ikke gennemtestede vacciner.

Uranus og Pluto 

Samarbejdet mellem Uranus og Pluto betyder, at samfundsøkonomien nærmest bryder sammen, da disse planeter ikke vil være med til, at Jorden styres og kontrolleres af personer, der kun har fokus på religion, magt og penge. De store forandringer ses også i løbet af de tre første måneder af år 2022. Her oplever vi, hvordan nytænkning går hånd i hånd med forvandlinger.  


Saturn er i Vandmandens tegn

Saturn befinder sig i Vandmandens tegn i hele år 2022, og det er vigtigt for os alle, at vi tager ansvar for det, som er vores niveau af selvstændighed og uafhængighed. Vi oplever, at flere og flere mennesker begynder at vågne op, efterhånden som de får øje på alle de usandheder, som nogle politikere og andet godtfolk lovede, hvis de blev vaccineret.

Vi kommer ikke tilbage til den tid, der var i år 2018. Selv om nogle politikkere lover guld og grønne skove efter to vaccinationer, så bevæger planeterne sig aldrig tilbage til den placering, de havde i år 2018.

Det er dit ansvar at sige ja eller nej til vaccination. Vi er super mange, som har sagt nej, og år 2022 vil vise, at mange siger fra og hopper væk fra frygt- og vaccinationsvognen og søger mod friheden og selvstændigheden.

Jupiter og Saturn

Jupiter er i store dele af år 2022 i Fiskens tegn, hvorved der er mulighed for en ny spirituel viden, som igen giver alle sensitive personer et nyt håb for fremtiden. Saturn hjælper til fra marts 2023, da den også bevæger sig ind i Fiskenes tegn og er i tegnet frem til maj 2025.

Chiron og Uranus

Vi vil opleve energien fra Uranus og særligt i april og maj 2022, da der i disse måneder kommer mange nye frihedsinitiativer fra befolkningen. Mange ser nu virkningen af Chirons arbejde med at afsløre Neptuns tåge-dannelse hen over Jorden, som skaber et forøget fokus på spirituel videreudvikling for mange mennesker.
Chiron har fokus på, at menneskets krop altid har klaret sig, hvis mennesket ikke er stresset og lever sundt, så kan kroppen klare mange virusnavne med C og D vitaminer og gerne en spirituel healing.

Jupiter, Chiron og Uranus

Mange spørger, vil skole- og uddannelsessystemet bryde sammen? Ja svarer Jupiter, Chiron og Uranus - hvis ikke politikkerne snart får brillerne vasket.

Mange børn, unge og voksne mistrives, da de er i den energi, som tilhører Vandmandens tidsalder og kan ikke fungere i et forældet skole- og uddannelsessystem fra Fiskens tidsalder. Det er vigtigt, at den spirituelle energi kan anvendes i uddannelsessystemet, hvis ikke mange børn og unge skal tabes i det forældede system.

Pluto er i Stenbukkens tegn

Mange spørger, hvad skal vi med de politikere, som ikke lytter til befolkningen, men gør det, som de selv syntes er bedst. Mange mennesker har mærket, at pleje- og sygeområdet har været underbemandet i flere år og ikke haft rimelige arbejdsvilkår – men hvad gør politikerne? Jo - det er vigtigt med en dyr tunnel fra Danmark til Tyskland - Femern Bælt-forbindelsen - så bilerne kan komme hurtigt frem og tilbage.

Befolkningen oplever i hverdagen indbrud, tyveri, psykisk og fysisk vold over til knivstikkeri og drab, og mange spøger? Hvorfor tillader de styrende personer alt dette, er det meningen, at der skal skabes frygt. Vil vi se et nyt folkestyre i løbet af de næste år, når Pluto er og forbliver i Vandmandens tegn fra november 2024 til 2043? Her siger Pluto, ja befolkningen skal bestemme over sig selv og opleve frihed og selvstændighed på sigt.

Samtidig er 2024 indgangen til Vandmandens tidsalder – planeterne åbner op for en totalt anden måde at leve på end et kontrol- og overvågningssamfund med et forøget fokus på digitaliserede mennesker, som betyder, at de fleste mennesker får en forringet livskvalitet. Mennesket har brug for naturen og naturens produkter.

Det økonomiske og det uddannelsesmæssige gamle system spiller fallit, og det gør medicinalindustriens magt også. Vi kommer på sigt til at opleve, at hospitalsområdet ændrer sig meget, for som Chiron udtrykker det, hvorfor skal menneskene på Jorden være stressede og syge, når de fint kan leve i harmonisk samhørighed og være sunde og raske. Det er de harmoniske energier, som bevæger sig ind i Vandmandens tidsalder, hvor der skal være fokus på næstekærlighed, selvstændighed, fred og højere bevidsthed.

Mange spørger, hvad skal vi lære af år 2020 og 2021? Planeternes svar er, at de gamle systemer, som tilhører tredje dimension, skal nedbrydes, og femte dimension kan opbygges. Det vil sige, at der er masser af lys forude for alle mennesker, som ser frem til den energi, der tilhører Vandmandens tidsalder.

År 2022 bliver afsløringsåret, og alle får det meget bedre nu, hvor sandhederne kommer frem i lyset. År 2023 + 2024 bliver årene, hvor der stadig kan vælges den vej, som den enkelte føler er rigtig. Når Pluto bevæger sig ind og ud af Vandmandens og Stenbukkens tegn i år 2023 og 2024, vil der være fokus på en spirende og forøgende friheds- og selvstændighedsenergi for os alle. I år 2025 og det første halve år af 2026 skifter Saturn, Chiron, Uranus og Neptun tegn, og vi oplever slutningen af den store forandring, som begyndte i sommeren 2019.

Nu hvor alle planeterne har ændret tegn og dermed en ny energitilførsel til alle på Jorden, så har vi alle stadig et frit valg, og det vil vare godt 100 år, inden alt og alle er i den energi, som tilhører Vandmandens tidsalder.


(kort) Energien i Fiskens tidsalder
: Magt, penge, religion, krig, splittelse, vold, terror, frygt.

(kort) Energien i Vandmandens tidsalder: Fred, frihed, selvstændighed, næstekærlighed og spirituel videreudvikling.

Mange ledere får en ny begyndelse i marts/april 2022 - august/september 2022 - december 2022/januar 2023.

Vi kan se frem til det store vendepunkt i løbet af marts/april 2023. 
 


Vigtigt for år 2022

År 2022 bliver afsløringsåret, og vi går mod gyldne tider, da de yderste 6 planeter skifter tegn fra foråret 2023 til sommeren 2026. Det bliver en spændende tid, og de sværeste år er nu lagt bag os mennesker. Vigtigt, at vi alle vælger den sjælsvej, som føles rigtig.


Det store valg med Pluto i Vandmandens tegn og Stenbukkens tegn - fra marts 2023 til november 2024.

Ønsker du din personlige frihed - eller ønsker du at fravælge din personlige frihed?

Hvis du vælger din personlige frihed:
Du lever et liv, hvor du spiser fysisk mad og bruger fysiske penge.
Du får fysiske oplevelser ved at gå rundt i naturen og i fysiske butikker. På denne måde, styrer du selv dit liv, og du bevarer din selvstændighed og frihed.

Hvis du fravælger din personlige frihed:

Du lever et digitaliseret liv. Du lever af færdigretter og vitaminpiller, det hele er bestilt og betalt over nettet. Dine oplevelser, får du via internettet ved at bruge din telefon og computer. På internettet lægger du dine digitale spor, og du bliver nu overvåget i alle de valg, som du foretager dig. På denne måde, lader du andre styre dit liv. 


Nye muligheder i 2023 og 2024.

År 2023 og 2024 hænger meget sammen, da Pluto bevæger sig ind/ud af Stenbukkens og Vandmandens tegn. Pluto forbliver i Vandmandens tegn fra november 2024 til år 2043.

Vi vil opleve det som et oprør – en søgning efter frihed – mange lande vil opleve at befolkningen gør oprør mod landets ledere. De fleste begivenheder vil komme fra ca. marts 2023 til slutningen af år 2024. Dette betyder også, at finanskrisen raser i disse år og aftager i år 2025.

Disse år kan sammenlignes med år 1775 – 1780, da var temaet også frihed og oprør. Pluto bevægede sig ind i Vandmandens tegn i 1777/78.

Den spirituelle energi får lidt medvind i løbet af marts 2023 og vil vare de næste år, så der er lys forude for den spirituelle udvikling.

Karma – ny viden fra den 10. maj til den 16. oktober 2023 – Pluto er i kvadrat til den nordlige måneknude.
Jorden og alt levende har mulighed for en vigtig forandring, da vi har Pluto og den nordlige måneknude placeret forskelligt alle sammen vil påvirkningen være meget forskelligt  – For nogle lande og styrende personer vil forandringerne blive store – nogle vil opleve en forøgelse af finanskrisen og andre skal have et nyt job.


De yderste 6 planeter skifter tegn fra marts 2023 til juni 2026 og derfor vil vi opleve mange forandringer i løbet af de næste år, men planeterne vil gøre noget godt for vores udvikling her på Jorden.

De yderste planeter: Pluto, Neptun, Uranus, Chiron, Saturn og Jupiter.


======================== År 2024 ========================

År 2024 har meget fokus på Chiron og Pluto 

Året vil byde på nye muligheder, hvis vi selv vil vælge dem. Ud fra min opfattelse, så vil mange lande opleve ufred, men især religionskonflikterne vil fylde meget og det kommer de også til her i landet.

Det er ligeledes min opfattelse, at vi har et styre, som ikke løser de medmenneskelige vanskeligheder, så jeg forventer desværre, at vi også vil opleve religionskonflikter i år 2025.

Der er et lys og det tilhører os alle – vi har et valg og vi kan vælge at anvende det i år 2024 eller i et af de efterfølgende år.

Vi har nu været i Fiskens tidsalder i de sidste ca. 2.000 år, men vi kan alle vælge - de personer, som leder os ind i fremtiden, gør det ud fra den energi, der tilhører enten Fiskens tidsalder eller Vandmandens tidsalder.

Energien fra Fiskens tidsalder: Religion, frygt, penge og et magt styret samfund.
Energien fra Vandmandens tidsalder: Fred, selvstændighed, frihed og et samfund med fokus på næstekærlighed.

Alt er i forandring – Jorden og alt levende - vil i løbet af de næste år opleve de største forandringer indenfor de sidste ca. 2.000 år. Vi må være forberedt på krig i flere lande, tsunami, jordskælv, soludbrud og turbulens i flere lande på Jorden.

Det er vigtigt, at vi har mest fokus på vores egen livsvej og ikke andres.


Pluto i Vandmandens tegn 

Pluto vil igen være i Vandmandens tegn i kort tid fra slutning af januar til første september år 2024, men Pluto kommer igen sidst i november år 2024 og forbliver i Vandmandens tegn frem til foråret år 2043.

Vi kan se tilbage på tiden omkring år 1775 – 1780, da Pluto sidste gang gik ind i Vandmandens tegn. Perioden betød, at befolkningerne i mange lande havde succes med at gøre oprør mod de styrende personer og derved opnåede de deres ønskede frihed og selvstændighed.

Jeg ser meget frem til Plutos (forvandling) energi, da det betyder, at befolkningerne i alle lande (også her i landet) kan få succes med at gøre oprør. Jeg forventer, at vi kan opleve lidt af det hele i løbet af foråret år 2024, men at oprøret bliver stærkere i løbet af år 2025 og især år 2026.

Der er lys forude – det er min opfattelse, at mange (også her i landet) har oplevet et liv med en forøget kontrol, overvågning, frygt og lovløshed i de sidste år. Dette kan være med til, at befolkningerne vågner op og får lettere ved at træffe deres valg. 


Chiron og Pluto 

Nogle planeter er små, set ud fra deres fysiske størrelse. Det er min erfaring, at især energien fra Chiron og Pluto får en altafgørende betydning i løbet af de næste år for Jorden og alt levende på den.


Det spirituelle lys 

Det spirituelle lys bliver forøget, når Chiron og den nordlige måneknude står tæt sammen fra den 3. februar til den 1. april 2024.

Chiron = Vores spirituelle interesser - den spirituelle kommunikationskanal.
Den nordlige måneknude = Vores overordnede læreprocesser i løbet af dette liv.
Karma = En ny viden - en handling, som vi på sjæls niveau har valgt at udføre i dette liv.

Det spirituelle lys kan ikke slukkes og vi kan alle anvende den spirituelle kommunikation i det omfang, som vi selv har brug for.

Det er min opfattelse, at vi har et politisk styre, som tilsidesætter de danske værdier og skaber en masse frygt. Det er vigtigt, at vi ikke lader os påvirke af denne frygtskabelse, at vi er tro mod vores egne værdier.

Vi vil opleve mange forandringer på Jorden i årets løb, men tøv ikke - igangsæt de harmoniske handlinger, som giver dig glæde på din vej og stol mest på dig selv.


Chiron i Vædderens tegn 

Chiron bevæger sig fremad i Vædderens tegn til den 25.juli 2024, hvilket giver mulighed for at sætte fokus på en ny form for healing.

Når Chiron er i Vædderens tegn kan vi få ekstra igangsættende energi på vores spirituelle vej, hvis det er en del af sjælsvejen. Vi kan i denne proces fravælge/slippe det, som ikke er en del af vores sjælsvej. Vi kan på denne måde komme ind til kernen for vores sjælsvej og når vi er bevidst om, hvem vi i virkeligheden er, så kan vi anvende denne bevidsthed i tiden fremover.

Hvis nogle er interesseret i en ny form for healing, så vær ekstra opmærksom på de oplevelser perioden indeholder (fra den 20. marts til den 4. juni 2024), da healing er forskellig fra person til person.

                       
 

Til toppen af siden