Foredrag
 Jordens forandring - år 2012 til 2026 - afsløring - opvågning                (foredrag 2 x 45 minutter)


Fredraget tager udgangspunkt i planeternes aktuelle og unikke placeringer i disse år, som giver udslag i nogle specielle begivenheder.

Foredraget er opdelt i to dele:

Første del har fokus på den forandring flere lande og deres ledere har i disse år.

Anden del har fokus på menneskers sensitivitet og hvorfor så mange mistrives.

I første del ser vi nærmere på den økonomiske situation, og om den har været synlig i mange år. Vi ser nærmere på nogle af de ledere, som syrer et land med magt, penge, frygt og splittelse af befolkningen.

Vi har alle et stort tema om at vågne op og se, at nogle landes ledere har fokus på at indoktrinere og misinformere befolkningen. Dette finder især sted i løbet af perioden fra 2019 til og med 2022. Der er særligt fokus på corona-historier, krig og konfliktområder på Jorden.

Vi har derfor et vigtigt valg, om at være meget kritisk overfor de oplysninger, som medierne videregiver, da de ofte er styret af de enkelte landes ledere.

Vi ser nærmere på horoskoper for nogle lande og deres ledere for at se deres forandringer i disse år og deres syn på magt og et pengestyret samfund. Dette er også meget aktuelt i vores lille, men tidligere så idylliske ”Morten Korch land”.

Hvis vi selv vælger det, kan vi allerede i marts/april 2023 opleve en forøgelse af harmoni og glæde på vores vej.

Anden del har fokus på den forøgede bevidsthed, som Jordens befolkning har mulighed for at opleve. Mange sensitive børn, unge og voksne mistrives og det med god grund.

Det er snart 50 år siden at Chiron planetens placering blev defineret, og derfor ser vi nærmere på dens energi og den bevidsthedsændring, som er i fuld gang.

Et stort tema er, hvilken energi og særlige kendetegn, som børn fødes med, når de kommer her til Jorden for at leve et nyt liv.

1. Vi ser på de egenskaber, som børn blev født med fra 1961 – 1967.

2. Børn blev født med en blandet sensitiv energi fra 1999 – 2010.

3. Børn født fra 2013 – 2019. De børn, som blev født i størstedelen af 2015 og hele 2016 + 2017 er helt unikke, da deres energi ikke ses i andre år end i disse tre år – dette indenfor en periode fra år 0 til år 3.500.

4. En periode fra 2020 – 2024. De børn som fødes i løbet af disse år, har fokus på en ny begyndelse og flere forskellige forandringer.

Det overordnede tema for sensitive børn, unge og voksne er i den grad i disse år sat på en helt urimelig vanskelig opgave, da de oplever en verden, som ligger langt væk fra den næstekærlige energi, som de kom til Jorden med.

Vi ser på energien fra Fiskens tidsalder, som Jorden har oplevet de sidste 2.000 år, og på den energi, som Jorden kommer ind i, når Vandmandens tidsalder bliver en realitet.

I Fiskens tidsalder er der fokus på: Magt, religion, frygt og penge.

I Vandmandens tidsalder er der fokus på: Fred, frihed, selvstændighed og næstekærlighed.

Mange landes ledere vil bevare Fiskens tidsalder for at fastholde deres magt. År 2022 bliver et vendepunkt og størrelsen afhænger af, hvornår Jordens befolkning vågner op og er med til at vælge, om de vil leve i den energi som tilhører Fiskens tidsalder eller Vandmandens tidsalder.

År 2023 og 2024 hænger sammen, da vi vil opleve en ny energi, når Pluto bevæger sig ind i Vandmandstegnet, og vil sætte fokus på uafhængighed og selvstændighed.

Perioden 2025 og 2026 er de år, som sætter punktum for de største forandringer på Jorden i nyere tid.

De yderste 6 planeter, som er: Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto skifter alle tegn fra foråret 2023 til sommeren 2026.

Det liv, som vi oplever fra sommeren 2026 og fremefter kan nærmest ingen af os forestille sig, men der er udsigt til meget lys og glæde i horisonten, når vi selv vælger det
.
Til toppen af siden
Astrologi: En verden i forandring                 (foredrag 2 x 45 minutter eller ca. 1½ time)


Foredraget tager udgangspunkt i planeternes aktuelle og unikke placeringer i disse år, som giver udslag i nogle specielle begivenheder på Jorden og hos det enkelte menneske.

Chiron og Pluto får afgørende betydning for den store forandring på Jorden fra 2024 til 2027


De fysiske forandringer vil være størst i 2024 og begynde at aftage i 2025. Målet med disse forandringer er at integrere en højere bevidsthed.

Jorden er i en udviklings proces og den måde, hvor vi oplever det på er igennem flere vulkaner, jordskælv og oversvømmelser i 2024/2025 end i de tidligere år.

Menneskets krop er også i en udviklings proces og derfor føler mange fortvivlelse, frustration, målløshed, søvnbesvær, træthed, stress og fysiske smerter. Vanskelighederne for personer er meget forskellige og mærkes på forskellige tider og måder over en periode.

Vi har alle et valg - et lands styreform:

Forblive i den energi som tilhører Fiskens tidsalder: Frygt, religion, penge og magt.

Eller den energi som tilhører Vandmandens tidsalder: Frihed, fred, selvstændighed og næstekærlighed.

Vi vil opleve at nogle styrende personer på Jorden ønsker at beholde den gamle styreform fra Fiskens tidsalder, mens mange mennesker ønsker den nye styreform fra Vandmandens tidsalder.

Det er vigtigt at se udviklingen ud fra sjælens vej og ikke den fysiske menneskekrop – sjælen lever altid videre, mens den fysiske krop kun anvendes en gang for hver inkarnation her på Jorden.


Temaer i foredraget


Chiron og Pluto:

Chiron: Den energi der tilhører planeten er vores spirituelle kommunikations kanal og en ny form for healing, samt naturmedicin, kost og ernæring i fremtiden.
Pluto: Den energi som planeten indeholder, er forandring – den nedbryder det, som ikke er tidssvarende og opbygger det, som er tidssvarende (for et land, et område og en befolkning).

Chiron blev registreret den 1.11.1977 – og står overfor et vendepunkt i sin energi. Men ikke kun et vendepunkt i forhold til sig selv, men også et energiskift, da den påvirkes af planeten Pluto.

Vi kan se frem til denne forandring af energien fra planeterne fra februar 2025. Pluto danner et kvadrat til Chiron og det kommer vi til at mærke, som en forandring i vores kommunikation med den spirituelle verden – der er mulighed for en højere bevidsthed for dem, som har det, som et mål for denne inkarnation.

Vi kan i særdeleshed se frem til Chiron runden fra maj 2027, da dette medfører en ekstra mulighed for at anvende Chiron energien og dermed vores spirituelle kommunikations kanal på et højt niveau. Vi har herefter mulighed for at mærke en harmoni på Jorden, som var utænkelig for blot få år siden.

Vi vil på sigt opleve, at Chiron energiens healing gør et menneske rask efter et sygdomsforløb og ikke fastholder en person i et livslangt sygdomsforløb. Vi vil se en stor forandring i menneskers kost og ernæring samt de naturlige midler, som hjælper Chiron energien med at gøre mennesker og dyr hele.

Store lande og deres ledere

Vi ser på forskellige landes horoskoper og deres ledere for at få indblik i de forskellige forandringer. Dette indblik kan skabe en form for forståelse for de forandringer, som vi oplever i disse år.

Mellemøsten

Vi ser på forskellige horoskoper for at se energien fra den 7. oktober 2023, hvor krigen begyndte mellem Palæstina og Israel, men også hvorfor vi må imødese en forøgelse af krigen i området.

Krig og ufred

Vi vil se nærmere på brændpunkterne i de forskellige lande og især de store landes ufred og krig. Vi vil også se nærmere på befolkningernes oprør i forbindelse med Pluto i Vandmandens tegn, (som er meget aktiv fra begyndelsen af 2025) men også i forhold til Vandmandens tidsalder.

Det er vigtigt, at se alt det, som sker på Jorden, som en videreudvikling og at Jorden og alt på Jorden er på vej ind i en ny tid. Den nye tid vil indeholde en mere fredelig energi end energien fra de sidste par tusinde år, så der er masser af lys forude.

Der er god grund til at glæde sig til de kommende år – planeterne er altid i bevægelse, så selv om en dag kan opleves mørk, så kan den næste dag indeholde masser af lys.

Vi må alle tænke på, at det er vigtigt, at vi går vores egen sjælsvej og ikke påtager os andres sjælsvej.

Foredraget holdes i Aalborg den 19-09-2024

Foredraget holdes i (Hylke) Skanderborg den 6-11-2024
 
 

 Til toppen af siden


Astrologi: Plads til nyt foredrag en dag

 
Til toppen af siden  
Astrologi: En verden i forandring                                                                              Foredrag på 45 min.


Chiron og Pluto får afgørende betydning for den store forandring på Jorden fra 2024 til 2027.

År 2024 bliver året med de store fysiske forandringer og derfor oplever mange mennesker frustration, fortvivlelse, målløshed, søvnbesvær, træthed, stress og fysiske smerter.

Vi ser på betydningen af at krigen i Mellemøsten begyndte den 7 oktober 2023 og hvordan udsigterne er for området i de næste flere år. Desuden ser vi på nogle lande og deres ledere for at få indblik for deres muligheder i disse år, da deres horoskoper byder på flere forandringer.

Der kommer en unik energi til Jorden fra februar 2025 og de næste flere år fremover, som er til rådighed for dem, som ønsker at anvende den. Pluto danner et kvadrat til Chiron fra februar 2025, så det ser vi nærmere på, da det giver mulighed for en spirituel forandring.

Vi sætter et stort fokus på Chiron runden, som begynder i maj 2027 og ikke mindst - på den nye og stærke form for healing denne Chiron runde kan skabe. Chiron energien vedrører vores spirituelle kommunikations kanal, så vi har meget godt at se frem til om få år.

Vi må selvfølgelig se lidt på, hvilken betydning det er for os alle med Pluto i Vandmandens tegn og i særdeleshed, hvilke energi der er i Vandmandens tidsalder.
 

Foredraget holdes i Odense og Nr. Sundby i oktober 2024
Til toppen af siden


Astrologi - temadag og workshop

Sjælens vej - fra undfangelsen - gennem fostertilværelsen - den fysiske fødsel - og videre i det fysiske liv

Denne temadag vil indeholde tre små foredrag på ca. ½ time.

De to første foredrag vil dels fokusere på fosterperioden og på sjælsvejen ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet.

Deltagerne kan efter de to første foredrag arbejde ud fra deres egne horoskoper og dermed deres egen fosterperiode, og hvilken sjælsvej den enkelte har valgt for dette liv. 

Det tredje foredrag har fokus på fremtiden for os alle
.Foredrag: Fosterastrologi


Hvornår begynder sjælen sin vandring her på Jorden? Det er der forskellige meninger om. 
Dette foredrag sætter fokus på min oplevelse og viden om, hvornår sjælen begynder sin vandring og hvilke oplevelser, der kan være i fosterperioden.

Efter foredraget får alle deltagerne udleveret papirer, så de selv kan arbejde med deres egen fosterperiode eller en anden persons fosterperiode.

Horoskopet for en person viser, hvilke mulige begivenheder et foster har haft i forsterperioden. Horoskopet viser, hvilken planet der blev aktiveret, samt hvilken betydning det kan have haft for fosteret og for en person senere i det fysiske liv
.


Foredrag: Sjælens vej gennem livet ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet

Dette foredrag sætter fokus på de tre planeter Saturn, Chiron og Pluto i fødsels- og fremtidshoroskopet. For at forstå nutidens energimæssige forandring, ser vi lidt tilbage i tiden og fokuserer på de perioder, hvor mange sensitive børn blev født. Den forøgelse af den spirituelle energi tager en særlig udvikling i disse år. Efter foredraget, kan deltagerne arbejde med deres egne horoskoper, med særlig fokus på deres sjælsvej.

Det er for mange særlig vigtigt i denne overgangstid, fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder, at få så stor forståelse for deres sjælsvej som muligt.

Horoskopet viser det med stor tydlighed ved at se på Saturn, Chiron og Plutos placeringer i tegn, huse og i de forskellige planetforbindelser
.


Foredrag: Fremtid

Dette foredrag sætter fokus på planeternes aktuelle placeringer indenfor de næste år. De tre planeter Saturn, Chiron og Pluto får en særlig betydning for os alle i årene fremover.

Vi holder øje med Uranus i disse år for at forstå de økonomiske og værdimæssige forandringer vi alle bliver budt på.

Vi har brug for at se nærmere på den energi Neptun indeholder for at forstå den store forandring, vi oplever indenfor sundhedsområdet.


Planeternes energier giver klarhed for, hvorfor Jorden skal opleve så mange forskellige forandringer i løbet af få år. Baggrunden er dels, at vi bevæger os fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder og dels, at de yderste 6 planeter skifter tegn fra marts 2023 til sommeren 2026.

Det er vigtigt, at vi er bevidste om de store forandringer i løbet af årene 2020 og 2021, men også at vi er forberedt på de ændringer planeterne byder på i de kommende år.

De yderste 6 planeter er: Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto
.


Til toppen af siden