Foredrag
 Jordens forandring - år 2012 til 2026 - afsløring - opvågning                (foredrag 2 x 45 minutter)


Fredraget tager udgangspunkt i planeternes aktuelle og unikke placeringer i disse år, som giver udslag i nogle specielle begivenheder.

Foredraget er opdelt i to dele:

Første del har fokus på den forandring flere lande og deres ledere har i disse år.

Anden del har fokus på menneskers sensitivitet og hvorfor så mange mistrives.

I første del ser vi nærmere på den økonomiske situation, og om den har været synlig i mange år. Vi ser nærmere på nogle af de ledere, som syrer et land med magt, penge, frygt og splittelse af befolkningen.

Vi har alle et stort tema om at vågne op og se, at nogle landes ledere har fokus på at indoktrinere og misinformere befolkningen. Dette finder især sted i løbet af perioden fra 2019 til og med 2022. Der er særligt fokus på corona-historier, krig og konfliktområder på Jorden.

Vi har derfor et vigtigt valg, om at være meget kritisk overfor de oplysninger, som medierne videregiver, da de ofte er styret af de enkelte landes ledere.

Vi ser nærmere på horoskoper for nogle lande og deres ledere for at se deres forandringer i disse år og deres syn på magt og et pengestyret samfund. Dette er også meget aktuelt i vores lille, men tidligere så idylliske ”Morten Korch land”.

Hvis vi selv vælger det, kan vi allerede i marts/april 2023 opleve en forøgelse af harmoni og glæde på vores vej.

Anden del har fokus på den forøgede bevidsthed, som Jordens befolkning har mulighed for at opleve. Mange sensitive børn, unge og voksne mistrives og det med god grund.

Det er snart 50 år siden at Chiron planetens placering blev defineret, og derfor ser vi nærmere på dens energi og den bevidsthedsændring, som er i fuld gang.

Et stort tema er, hvilken energi og særlige kendetegn, som børn fødes med, når de kommer her til Jorden for at leve et nyt liv.

1. Vi ser på de egenskaber, som børn blev født med fra 1961 – 1967.

2. Børn blev født med en blandet sensitiv energi fra 1999 – 2010.

3. Børn født fra 2013 – 2019. De børn, som blev født i størstedelen af 2015 og hele 2016 + 2017 er helt unikke, da deres energi ikke ses i andre år end i disse tre år – dette indenfor en periode fra år 0 til år 3.500.

4. En periode fra 2020 – 2024. De børn som fødes i løbet af disse år, har fokus på en ny begyndelse og flere forskellige forandringer.

Det overordnede tema for sensitive børn, unge og voksne er i den grad i disse år sat på en helt urimelig vanskelig opgave, da de oplever en verden, som ligger langt væk fra den næstekærlige energi, som de kom til Jorden med.

Vi ser på energien fra Fiskens tidsalder, som Jorden har oplevet de sidste 2.000 år, og på den energi, som Jorden kommer ind i, når Vandmandens tidsalder bliver en realitet.

I Fiskens tidsalder er der fokus på: Magt, religion, frygt og penge.

I Vandmandens tidsalder er der fokus på: Fred, frihed, selvstændighed og næstekærlighed.

Mange landes ledere vil bevare Fiskens tidsalder for at fastholde deres magt. År 2022 bliver et vendepunkt og størrelsen afhænger af, hvornår Jordens befolkning vågner op og er med til at vælge, om de vil leve i den energi som tilhører Fiskens tidsalder eller Vandmandens tidsalder.

År 2023 og 2024 hænger sammen, da vi vil opleve en ny energi, når Pluto bevæger sig ind i Vandmandstegnet, og vil sætte fokus på uafhængighed og selvstændighed.

Perioden 2025 og 2026 er de år, som sætter punktum for de største forandringer på Jorden i nyere tid.

De yderste 6 planeter, som er: Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto skifter alle tegn fra foråret 2023 til sommeren 2026.

Det liv, som vi oplever fra sommeren 2026 og fremefter kan nærmest ingen af os forestille sig, men der er udsigt til meget lys og glæde i horisonten, når vi selv vælger det
.
Til toppen af siden
Revolution - Vil Jordens befolkning gøre oprør?                 (foredrag 2 x 45 minutter)

Foredraget tager udgangspunkt i planeternes aktuelle og unikke placeringer i disse år, som giver udslag i nogle specielle begivenheder frem til og med år 2026.

Vi ser først tilbage på, hvorfor år 2022 blev et usædvanligt begivenhedsrigt år. Hvilke mulige begivenheder har vi alle i sigte, når Pluto bevæger sig ind i Vandmandens tegn i marts 2023. Pluto forbliver i Vandmandens tegn fra november 2024 og indtil foråret 2043.

Et tilbageblik på det, som befolkningen oplevede sidste gang, da Pluto gik ind i Vandmandens tegn i fra 1777 - 1778. Vi ser på mulighederne for, om Jordens befolkning igen gør oprør mod verdens ledere.

Mange landes ledere styrer, ud fra den energi, der tilhører Fiskens tidsalder. Mange sensitive børn, unge og voksne har deres sjælsvej, ud fra den energi, der tilhører Vandmandens tidsalder.

Energien i Fiskens tidsalder: Magt, religion, frygt og penge.
Energien i Vandmandens tidsalder: Fred, frihed, selvstændighed og næstekærlighed.

De økonomiske forandringer viser Uranus med al tydelighed, men også hvornår de stopper.

Chiron energien skal vi se nærmere på for at sætte os ind i den ekstreme mistrivsel, der er blandt sensitive børn, unge og voksne. Mange af de børn, som blev født fra 1962 til 1967 har en meget speciel spirituel inkarnation og derfor ser vi nærmere på dem.

Vi ser på forskellige horoskoper for de mest spirituelle børn, som er født på Jorden. Vi ser bl.a. på de børn, som blev født fra år 2015 – 2017, da de er de mest unikke sjæle, der er her på Jorden, indenfor en periode fra år 0 – til år 3500.

Vi ser nærmere på den spirituelle videreudvikling ud fra Saturn og Chiron, så vi kan se, at der er lys forude for alle sensitive mennesker på Jorden, hvis de selv vælger det.

Planeternes energier - vil betyde store forandringer på Jorden frem til sommeren 2026, men i en positiv retning, i forhold til det, som vi har oplevet i årene 2020 – 2022
.

 

 Til toppen af siden


Astrologi: Sjælens vej på Jorden - Mistrivsel                                                                Foredrag på ca. 2½ time

Foredraget sætter fokus på sjælens vej – fra undfangelsen – gennem fostertilværelsen – den fysiske fødsel – og videre ud i det fysiske liv. Sjælens læreproces begynder ved undfangelsen og varer ved i hele fosterperioden på det indre plan. De læreprocesser sjælen har i fosterperioden kan også opleves i det fysiske liv. 

Vi ser ud fra nogle horoskopeksempler, hvor enkelt det er, at beregne, hvornår et foster kan opleve en begivenhed, og at begivenhedens art afhænger af hvilke planeter, som fosteret møder. Vi ser på de mulige begivenheder en person kan opleve i den fysiske verden, hvis en person igen møder de samme planeter, som i fosterperioden. Nogle personer kan have et traume fra fostertilværelsen, men horoskopet kan tidsbestemme og beskrive energien for en fysisk person. 

Når vi vil danne os et overblik over vores unikke sjælsvej, så vil Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet give os dette overblik. Mange mennesker har brug for at få klarhed over sjælens valg af læreprocesser i dette liv – Saturn har fokus på det fysiske område – Chiron på det spirituelle område – Pluto på det følelsesmæssige område. 

Foredraget sætter også fokus på den stærkt forøgede mistrivsel mange oplever. Horoskopet kan beskrive en persons sensitivitet og dermed en årsag til, hvorfor så mange mistrives i disse år. Horoskopet kan give klarhed for de sensitive ressourcer, som en person er født med. Når en person kan se sine sensitive egenskaber som en ressource, så vil personens mistrivsel formindskes. 

Mange sensitive børn og unge mærker, når de voksne ikke taler sandt, og derfor går mange i stykker, når følelserne bliver tilsidesat. Mange oplevede det, som skete i løbet af år 2020 og 2021, som en form for overgreb da mange følte at de blev misinformeret. 

Vi ser på den betydning det får for os alle, at Pluto snart forbliver i Vandmandens tegn igen. Vi ser tilbage på den tid, da Pluto sidste gang gik ind i Vandmandens tegn i løbet af 1777 - 1778. Vi er på vej ind i Vandmandens tidsalder og vi vil derfor beskrive den energi der tilhører Fiskens tidsalder og Vandmandens tidsalder. 
Til toppen af siden  
Astrologi: En verden i forandring                                                                              Foredrag på 45 min.

Foredraget sætter fokus på det, der sker på Jorden i disse år. De yderste 6 planeter skifter tegn i perioden fra marts 2023 og frem til sommeren 2026. 

Ud fra det som jeg oplever, påvirkes vi af en massiv frygtskabelse og lovløshed. Den energi skal vi have ændret, så vi igen får mulighed for at være mennesker. Dem som skal styre og bestemme over en befolkning, skal kun være dem, som har fokus på de menneskelige værdier, sandhed, frihed, selvstændighed, næstekærlighed og fred på Jorden.

Temaer 

Finanskrisen begyndte i år 2008, men slutter den i år 2024 eller nærmere år 2026/2027? det kan planeterne Uranus og Pluto fortælle meget om. 

Pluto forbliver snart i Vandmandens tegn igen, og derfor ser vi tilbage på de begivenheder, som folk oplevede sidste gang, hvor Pluto gik ind i Vandmandens tegn omkring år 1777 - 1778. 

Jeg ser frem til, at befolkningen vågner op på samme måde som sidst, og vælger et stille oprør - som betyder - frihed til at være et levende menneske. 

Et ekstra kik på horoskopet for Israel, hvor vi sætter fokus på Jupiter og Uranus for at få et indblik i det, der sker i deres nærområde i disse år. Horoskoperne for Islam og Palæstina viser et tydeligt billede af det, som sker i Mellemøsten i disse år. Er du en af dem, som ser frem til fred i området, så er det vigtigt med tålmodighed. Vi ser på planeternes placeringer for de tre i år 2030 – 2036. 

Vi ser på Vandmandens tidsalder ud fra et energimæssigt plan for at forstå, at 2024 er vendepunktet, og vi vil bevæge os fra Fiskens tidsalder og ind i Vandmandens tidsalder. Alt det, som symboliserer Vandmandens tidsalder vil blive forøget, især hvis befolkningerne vil det. 

Fra Fiskens tidsalder med religion, magt og et pengestyret samfund til et samfund med fokus på Vandmandens tidsalder – med frihed, selvstændighed, næstekærlighed og en spirituel videreudvikling, som danner det nye mål for Jorden og alle mennesker. 

Vi ser på personer, som styrer lande og især et stort land, som står overfor et valg, men også hvordan frihedsbegrænsningerne ulmer og en stor forandrings proces er begyndt for to landes ledere. 

Foredraget holdes næste gang i Allerød den 16 marts 2024 fra kl. 11.00 til 11.45
Til toppen af siden


Astrologi - temadag og workshop

Sjælens vej - fra undfangelsen - gennem fostertilværelsen - den fysiske fødsel - og videre i det fysiske liv

Denne temadag vil indeholde tre små foredrag på ca. ½ time.

De to første foredrag vil dels fokusere på fosterperioden og på sjælsvejen ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet.

Deltagerne kan efter de to første foredrag arbejde ud fra deres egne horoskoper og dermed deres egen fosterperiode, og hvilken sjælsvej den enkelte har valgt for dette liv. 

Det tredje foredrag har fokus på fremtiden for os alle
.Foredrag: Fosterastrologi


Hvornår begynder sjælen sin vandring her på Jorden? Det er der forskellige meninger om. 
Dette foredrag sætter fokus på min oplevelse og viden om, hvornår sjælen begynder sin vandring og hvilke oplevelser, der kan være i fosterperioden.

Efter foredraget får alle deltagerne udleveret papirer, så de selv kan arbejde med deres egen fosterperiode eller en anden persons fosterperiode.

Horoskopet for en person viser, hvilke mulige begivenheder et foster har haft i forsterperioden. Horoskopet viser, hvilken planet der blev aktiveret, samt hvilken betydning det kan have haft for fosteret og for en person senere i det fysiske liv
.


Foredrag: Sjælens vej gennem livet ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet

Dette foredrag sætter fokus på de tre planeter Saturn, Chiron og Pluto i fødsels- og fremtidshoroskopet. For at forstå nutidens energimæssige forandring, ser vi lidt tilbage i tiden og fokuserer på de perioder, hvor mange sensitive børn blev født. Den forøgelse af den spirituelle energi tager en særlig udvikling i disse år. Efter foredraget, kan deltagerne arbejde med deres egne horoskoper, med særlig fokus på deres sjælsvej.

Det er for mange særlig vigtigt i denne overgangstid, fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder, at få så stor forståelse for deres sjælsvej som muligt.

Horoskopet viser det med stor tydlighed ved at se på Saturn, Chiron og Plutos placeringer i tegn, huse og i de forskellige planetforbindelser
.


Foredrag: Fremtid

Dette foredrag sætter fokus på planeternes aktuelle placeringer indenfor de næste år. De tre planeter Saturn, Chiron og Pluto får en særlig betydning for os alle i årene fremover.

Vi holder øje med Uranus i disse år for at forstå de økonomiske og værdimæssige forandringer vi alle bliver budt på.

Vi har brug for at se nærmere på den energi Neptun indeholder for at forstå den store forandring, vi oplever indenfor sundhedsområdet.


Planeternes energier giver klarhed for, hvorfor Jorden skal opleve så mange forskellige forandringer i løbet af få år. Baggrunden er dels, at vi bevæger os fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder og dels, at de yderste 6 planeter skifter tegn fra marts 2023 til sommeren 2026.

Det er vigtigt, at vi er bevidste om de store forandringer i løbet af årene 2020 og 2021, men også at vi er forberedt på de ændringer planeterne byder på i de kommende år.

De yderste 6 planeter er: Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto
.


Til toppen af siden