ForedragAstrologi: År 2020 - 2023  Finans- og samfundskrisen 

Foredragets hovedtema er finans- og samfundskrisen med udgangspunkt i de begivenheder som år 2020 indeholder. Mange vil spørge, hvorfor skal Jorden og alle menneskene opleve et så begivenhedsrigt år?

Vi kan stille spørgsmålet til astrologiens 11 planeter, og de yderste 6 planeter har et klart svar og budskab. Mange mennesker skal have deres livsvej justeret og det har ligget, som en mulighed meget længe. Det er vigtigt, at vi er fysiske, følelsesmæssige og spirituelle mennesker og ikke digitale robotmennesker.

Det år 2020 byder på, har en forbindelse til år 1517 under reformationens tid og til børskrakket i år 1929.

Mange vil også i disse år opleve at mennesker mødes og skilles. Det er vigtigt, at se det som noget positivt, da alt skal være i bevægelse.

Vi kan ud fra en synastri (sammenlægning af to fødselshoroskoper) se, hvilke ressourcer og læreprocesser to personer har ved at være sammen.

Vi kan ud fra en persons fødselshoroskop se, hvilken sjælsvej en person har valgt for dette liv. Vi kan se de forskellige medfødte ressourcer og læreprocesser.

Sjælen er med fra undfangelsen – gennem fostertilværelsen – til fødsel – og videre i det fysiske liv. Nogle mennesker har mere fokus på deres spirituelle vej end andre. Det er vigtigt for både børn og voksne at forstå deres sensitivitet, og at det er en naturlighed for nogle at være sensitive.

Den måde, nogle af planeterne er placeret på i år 2020, er den samme som i år 1517/1518. Dengang som nu, er der fokus på magt, penge og religion (fokus på Saturn, Uranus og Pluto).

Det punkt (ca. 10 grader Tyr) som var aktivt ved børskrakket i oktober 1929, er igen aktiv (fokus på Chiron og den nordlige måneknude).

Periode 1 - marts 2020.

Periode 2 - juli 2020.

Periode 3 - oktober, november og december 2020.

Vi ser nærmere på, hvilke planeter der er aktive i de tre perioder, for at forstå de oplevelser året, som helhed står for. Planeternes placeringer giver fokus på en ny begyndelse.

Perioden i de efterfølgende tre år, fra 2021 - 2023 har et helt andet fokus: Frihed, selvstændighed, fred og næstekærlighed. Vi har rigtig meget at se frem til.Til toppen af siden Astrologiens bud på det vi oplever nu - set i historisk sammenhæng.


Vi tager udgangspunkt i de nye begyndelser, som år 2020 og 2021 indeholder på hver sin måde.

Vi ser med astrologibriller på genforeningen af Danmark i juli 1920.

Samhandlen i Europa er en vigtig brik for Danmark, vi ser tilbage på EF-valget den 2. oktober 1972, og et medlemskab fra 1. januar 1973. Hvilken form EU har i dag med de nuværende medlemslande og den økonomi der er i disse år.

Hvordan vil Danmarks eksport fungere i forhold til vores landbrugsprodukter og hvordan vil fiskeriet klare sig?

Vi ser på de handelsaftaler, der ligger klar mellem England og Danmark. Samhandlen er i fokus i forhold til USA og derfor et kik på præsidentvalget i 2020 for at se de to personers horoskoper for år 2020 og hvilken betydning valget får for Danmark?

Bilindustrien er et tema lige fra Ford bilen i 1903 til Tesla bilen i dag. Fra benzin- og diselbiler til elbiler, men hvad med brintbiler?

Vi ser hvilken status der er på brintproduktionen både her i landet og udenfor landets grænser.

Religion har betydning og derfor ser vi tilbage på den katolske kirke og Martin Luther med fokus på reformationens tid i år 1517 – 1518. Vi ser på religion, magt og penge i dag.

Grøn omstilling i EU og hvordan landbruget har forandret sig i Danmark er et tema, som vi tager temperaturen på og især, hvilken planet der er vigtig i denne sammenhæng.

Hvordan har økonomien udviklet sig i Europa det har planeterne et bud på. Der er fokus på børskrakket den 24. oktober 1929 i USA - Europa i 30´erne - år 2008 og år 2021.

Vi ser nærmere på arbejdsløstallene og hvilken betydning det får for Danmark og EU som helhed.Til toppen af sidenAstrologi - Corona - Økonomi - marts + juli + oktober til december 2020.         Foredrag på ca. 45 min


Hvilken betydning har corona-virus perioden for din relation?

En synastri giver et bud på, hvem der bedst kan klare det tætte forhold.

Mange vil også i disse år opleve at mennesker mødes og skilles. Det er vigtigt, at se det som noget positivt, da alt skal være i bevægelse.

Vi kan ud fra en synastri (sammenlægning af to fødselshoroskoper) se, hvilke ressourcer og læreprocesser to personer har ved at være sammen.

Den spirituelle energi er kommet til en skillevej – derfor et kik på hvor Saturn, Chiron og Pluto befinder sig i horoskopet i år 2020 – 2023 og hvilke fremtidsudsigter som vi alle kan se frem til?

Den måde, nogle af planeterne er placeret på i år 2020, er den samme som i år 1517-1518. Dengang som nu, er der fokus på magt, penge og religion (fokus på Saturn, Uranus og Pluto). Det punkt (ca. 10 grader Tyr) som var aktivt ved børskrakket i oktober 1929, er igen aktiv

Vi ser nærmere på, hvilke planeter der er aktive i de tre perioder, for at forstå de oplevelser året, som helhed står for. Planeternes placeringer giver fokus på en ny begyndelse.

Periode 1 - marts 2020.

Periode 2 - juli 2020.

Periode 3 - oktober, november og december 2020.

Perioden i de efterfølgende tre år, fra 2021 - 2023 har et helt andet fokus: Frihed, selvstændighed, fred og næstekærlighed. Vi har rigtig meget at se frem til.

Der tales om ”grøn energi” men er den forældet inden det hele sættes i gang og vil den rene ”blå energi” være den som kan leve op til fremtidens energikrav?

Læreprocesser i år 2020: Naturen, politik, magt, penge, religion og viden
.

 
Til toppen af siden  


Astrologiens bud på det vi oplever nu og de næste år.

I den astrologiske verden har planeterne længe peget på en ny begyndelse i 2020. Nu er den her, og derfor ser vi på, hvilken betydningen den nye begyndelse har for os alle med fokus på årene 2020 – 2024.

Vi vil opleve et nyt energiskift i 2021 og igen i 2024. Hvilken betydning får det for vores frihed og selvstændighed?

Planeten Jupiter er i Vandmandstegnet fra sidst i december 2020 til sidst i december 2021, som sætter fokus på vores
viden om frihed og selvstændighed.

Planeten Saturn er i Vandmandstegnet fra sidst i december 2020 til begyndelsen af marts 2023, som sætter fokus på, at vi skal tage
ansvar for vores frihed og selvstændighed.

Planeten Pluto er i Vandmandstegnet fra sidst i januar 2024 og de næste mange år. Dette sætter fokus på en
forandring i forhold til frihed og selvstændighed.

Var det et vågn op kald, da corona-virussen lukkede Danmark ned i marts måned år 2020?

Vi ser på, hvilken betydning teknologien har i vores hverdag med internet, mobiltelefon og plastikkort som betaling i forhold til fysiske penge.

Står vi ved en skillevej i forhold til religion, magt og penge – og har vi lært noget af Martin Luther og reformationens tid i 1517 – 1518?

Vi ser på samarbejdet i EU, den aktuelle situation og fremtidens muligheder for EU. Vi ser på England og vores forhold til fiskeri i deres farvande og især, hvilken betydning det får for fiskerierhvervet og de virksomheder, der er tilknyttet fiskeriet i løbet af årene 2021 - 2024

Dansk landbrug er et tema, hvor særligt én planet Chiron har stor betydning i disse år. Vi ser på mulige løsninger for rent drikkevand og omlægning til økologisk fødevareproduktion.Vi gør status på vores muligheder for at sælge landbrugsprodukter til England.

Har vi brug for nytænkning? Hvilke muligheder ligger der i træ- og tøjproduktion i forhold til hamp planeten og hamp træet?

Et stort tema er grøn omstilling, men bliver det til virkelighed? Vi ser på mulighederne for at anvende brint, da denne energi er ren og fremkommer, når vi spalter vand til brint og ilt.Til toppen af siden