ForedragHvad sker der på Jorden i disse år? 

Mange vil spørge, hvorfor skal Jorden og alle menneskene opleve nogle så begivenhedsrige år, som årene fra 2019 til og med år 2024?

Vi kan stille spørgsmålet til astrologiens 11 planeter, og de yderste 6 planeter har et klart svar og budskab. Mange mennesker skal have deres livsvej justeret og det har ligget, som en udfordring meget længe. Det er vigtigt, at vi er fysiske, følelsesmæssige og spirituelle mennesker og ikke digitale robotmennesker.

Mange vil også i disse år opleve at mennesker skilles og mødes. Det er vigtigt at se det som noget positivt, da alt er i bevægels
e. Nogle vil vælge at forblive i den energi, som tilhører Fiskens tidsalder og andre vil vælge den energi, som tilhører Vandmandens tidsalder.


Temaer:


Finanskrisen begyndte i år 2008, men slutter den først i år 2024? Hvordan hænger det hele sammen? Det kan planeten Pluto fortælle meget om.

Har vi særlige økonomiske udfordringer i disse år? det kan planeten Uranus vise og fortælle meget om.

Begyndte coronakrisen i 2019 og hvornår sluttede den? Det kan planeten Chiron vise meget om ud fra et klart rødt billede.

Hvordan ved vi, at vi er i overgangen fra Fiskens tidsalder til Vandmand tidsalder? Hvilken betydning får det for os alle? Det er der flere planeter, som kan give et svar på.

Bevæger vi os mod en mere sensitiv og næstekærlig fremtid? Det vil både Jupiter og Saturn gerne vise i ord og billeder.

Det er for mange mere vigtigt i disse år end tidligere, at gå sjælens vej og derfor ser vi nærmere på energien fra de tre karmiske planeter: Saturn, Chiron og Pluto.

Hvad er en ny begyndelse, og hvordan hænger år 1518 sammen med år 2020 og år 2754? Det viser horoskoperne med al tydelighed.

Mange mærker den splittelse og ulighed, der er på Jorden, og mange spørger om den vil ændre sig? Det ser vi nærmere på, da det fint kan ændres, hvis de styrende personer i de forskellige lande vil gøre noget for befolkningen.
Det tema, som de styrende personer skal beslutte, er at hjælpe os alle ind i den energi, som tilhører Vandmandens tidsalder og få afsluttet energien fra Fiskens tidsalder.

I Fiskens tidsalder er der fokus på: Magt, religion, penge, vold, krig, angst og frygtskabelse.

I Vandmandens tidsalder er der fokus på: Fred, frihed, selvstændighed, næstekærlighed og en spirituel videreudvikling.

Det store tema for os alle, er at få en tilstrækkelig klarhed og viden om perioden fra år 2019 - 2024. Jo mere viden vi alle har, jo mere roligt kan vi tage det. Mange ting går helt som planeterne i årevis har forudsagt, og der sker rigtig meget frem til og med år 2026.

Det er en unik periode, som Jorden oplever i disse år og du har også valgt at være fødselshjælper, så Jorden kan blive et bedre sted at leve på end  tidligere.


Til toppen af siden Hvad sker der på Jorden i disse år nr. 2?


Et nyt foredrag er på vej med fokus på år 2022 – 2024 ud fra planeternes aktuelle og unikke placeringer, som giver udslag i nogle specielle begivenheder.

Der anvendes fremtidsudsigter ud fra tre horoskoper: År 2000, Danmark og USA.

Disse tre giver et klart billede af de økonomiske forandringer, som tager fart fra begyndelsen af år 2022. I Danmarks horoskop er det også planeten Pluto, som er i fokus, og det kan sammenlignes med år 2009, hvor Pluto også var aktiv.

Neptun er også aktiv i disse år, og planeten styrer hospitaler og medicinalindustrien. Mange vil opleve frustration og uklarheder som resulterer i mange forandringer.

Chiron viser sine sande healings-energier, og mange vil opleve en forøget sensitivitet. Dette betyder, at mange vil opleve en forøget kontakt til den spirituelle energi og dermed en forøgelse af kommunikationen med deres åndelige hjælpere.

Til toppen af sidenAstrologi - Corona - Økonomi - Spiritualitet                                                    Foredrag på ca. 45 min


Foredraget tager udgangspunkt i planeternes aktuelle og unikke placeringer i disse år, som giver udslag i nogle specielle begivenheder.

Et tema for mange er om corona-perioden begyndte i år 2019 og hvad vi alle skal lære af den, og hvornår den sluttede? Dette har astrologien et svar på.

Er der en årsag til at corona blev spredt rundt om Jorden i løbet af kort tid? Er/var det en form for krig – og er/var det eventuelt en magt-frygt-angst og sløret corona-krig?

Vi ser nærmere på finanskrisen fra år 2008 til og med 2024, da planeternes placeringer viser et tydeligt billede af forløbet og den  nuværende status.

Hvilke udsigter har de sensitive mennesker i løbet af de kommende år?

Er der et skjult tema for os alle i disse år? Kan det tilskrives, at vi er på vej ind i Vandmandens tidsalder? Dette har planeterne et klart svar på.

 
Til toppen af siden  


Astrologi - temadag og workshop

Sjælens vej - fra undfangelsen - gennem fostertilværelsen - den fysiske fødsel - og videre i det fysiske liv

Denne temadag vil indeholde tre små foredrag på ca. ½ time.

De to første foredrag vil dels fokusere på fosterperioden og på sjælsvejen ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet.

Deltagerne kan efter de to første foredrag arbejde ud fra deres egne horoskoper og dermed deres egen fosterperiode, og hvilken sjælsvej den enkelte har valgt for dette liv. 

Det tredje foredrag har fokus på fremtiden for os alle
.Foredrag: Fosterastrologi


Hvornår begynder sjælen sin vandring her på Jorden? Det er der forskellige meninger om. 
Dette foredrag sætter fokus på min oplevelse og viden om, hvornår sjælen begynder sin vandring og hvilke oplevelser, der kan være i fosterperioden.

Efter foredraget får alle deltagerne udleveret papirer, så de selv kan arbejde med deres egen fosterperiode eller en anden persons fosterperiode.

Horoskopet for en person viser, hvilke mulige begivenheder et foster har haft i forsterperioden. Horoskopet viser, hvilken planet der blev aktiveret, samt hvilken betydning det kan have haft for fosteret og for en person senere i det fysiske liv
.


Foredrag: Sjælens vej gennem livet ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet

Dette foredrag sætter fokus på de tre planeter Saturn, Chiron og Pluto i fødsels- og fremtidshoroskopet. For at forstå nutidens energimæssige forandring, ser vi lidt tilbage i tiden og fokuserer på de perioder, hvor mange sensitive børn blev født. Den forøgelse af den spirituelle energi tager en særlig udvikling i disse år. Efter foredraget, kan deltagerne arbejde med deres egne horoskoper, med særlig fokus på deres sjælsvej.

Det er for mange særlig vigtigt i denne overgangstid, fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder, at få så stor forståelse for deres sjælsvej som muligt.

Horoskopet viser det med stor tydlighed ved at se på Saturn, Chiron og Plutos placeringer i tegn, huse og i de forskellige planetforbindelser
.


Foredrag: Fremtid

Dette foredrag sætter fokus på planeternes aktuelle placeringer indenfor de næste år. De tre planeter Saturn, Chiron og Pluto får en særlig betydning for os alle i årene fremover.

Vi holder øje med Uranus i disse år for at forstå de økonomiske og værdimæssige forandringer vi alle bliver budt på.

Vi har brug for at se nærmere på den energi Neptun indeholder for at forstå den store forandring, vi oplever indenfor sundhedsområdet.


Planeternes energier giver klarhed for, hvorfor Jorden skal opleve så mange forskellige forandringer i løbet af få år. Baggrunden er dels, at vi bevæger os fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder og dels, at de yderste 6 planeter skifter tegn fra marts 2023 til sommeren 2026.

Det er vigtigt, at vi er bevidste om de store forandringer i løbet af årene 2020 og 2021, men også at vi er forberedt på de ændringer planeterne byder på i de kommende år.

De yderste 6 planeter er: Jupiter, Saturn, Chiron, Uranus, Neptun og Pluto
.


Til toppen af siden