Foredrag


Astrologiens mange muligheder. (ca. 1½ time + pause)

For at få en basis viden om astrologiens forskellige anvendelsesmåder er foredraget opdelt i fire hovedafsnit:

Fødselshoroskopet, fremtidshoroskopet, selvudviklingshoroskopet og partnerskabshoroskopet. Der vil især være fokus på Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet.

Ud fra fødselshoroskopet ses de udfordringer, som vi hver især har valgt at lære noget om i hele dette liv. I foredraget ser vi nærmere på de forskellige måder, der er for at lave et horoskop. Hvilken betydning det har, at et fødselstidspunkt er korrigeret.
Planeternes placeringer i forhold til hinanden og hvor lang tid de er om at bevæge sig rundt i horoskopet. Hvilke nøgleord kan der sættes på vores Sol tegn og vores ascendant. Planeterne danner forskellige figurer i horoskopet, hvilken betydning har det for en person.

I et fremtidshoroskop ses de udfordringer, som vi hver især har valgt at lære ekstra om i en given periode. Et fremtidshoroskop består af
et transit og et progressivt horoskop. Vi ser på disse horoskoper og forskellen på dem. Vi ser eksempler på tydninger af at to planeter danner forskellige forbindelser til hinanden. Der vil være eksempel på, hvad der kan foregå, hvis en horoskopfigur bliver aktiveret i et fremtidshoroskop.

Pause (ca. 20 min.)

Ud fra selvudviklingshoroskopet ses især det forhold, vi hver især har til det alternative område. De vigtigste karmiske udfordringer ses
ud fra Saturn, Chiron og Plutos tegn- og hus placeringer, derfor vil der være eksempler på tydninger af dem. Vi ser på hvilke ord der kan beskrive de tre planeter og hvilken betydning det har, at de danner forbindelser til hinanden og til de andre planeter.

I et partnerskabshoroskop sammenholdes to personers horoskoper, derved kan deres indbyrdes mulige udfordringer belyses. Vi ser nærmere på betydningen af de to personers planetplaceringer for at illustrere, hvad de hver især fokusere mest på. Vi ser på deres planetforbindelser for at få belyst for eksempel deres syn på kreativitet, tryghed, kommunikation og kærlighed. Der vil være forskellige tydningseksempler, som belyser disse forhold.

Til toppen af siden

Partnerskabsastrologi. (ca. 50 min.)

Foredraget tager udgangspunkt i mine egne tydningstekster til partnerskabshoroskopet, derfor vil der under foredraget blive anvendt for-
skellige tydninger for at belyse personernes forhold til hinanden. Hensigten med foredraget er, at give et overblik over hvilke fællesenergier to personer kan have ved at være sammen.

Vi ser først på de to personers horoskoper hver for sig for at se deres personlige egenskaber. Dernæst sammenholdes de, så vi kan se deres indbyrdes forhold.

Planeternes placering i elementer og dynamikker viser meget om, hvor personerne har størst fokus. Hvilken betydning har kommunikation, omsorg, kærlighed og kreativitet.

Vi ser på hvilke planetforbindelser der især er vigtige for at få et harmonisk forhold. Desuden ser vi nærmere på alle 11 planeternes grundlæggende energi. Hvilken betydning det har, hvis en eller flere planeter ikke har forbindelse til den anden persons planeter.
Til sidst ser vi eksempler på karmiske forbindelser mellem de to personer.

Til toppen af siden

Selvudvikling ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet. (ca. 50 min.)

Foredraget bygger især på de tre karmiske planeter Saturn, Chiron og Pluto. Hvis du føler, at dit liv går i ring, at du står overfor store beslutninger, at du har vanskeligt ved at forstå dine alternative udfordringer, eller blot er interesseret i at høre nærmere om hvordan astrologiens unikke værktøj kan være en støtte i dagligdagen, så vil dette foredrag kunne give megen ny viden.

De tre planeter Saturn, Chiron og Pluto i et fødsels- og fremtidshoroskop. Foredraget indeholder derfor, hvor disse tre planeter er placeret i forhold til Solen og hvilke bevægelses-hastigheder de har i horoskopet. Hvilken forskel der kan være imellem et fysisk og et astrologisk rigtigt fødselstidspunkt.

Hvilke nøgleord kan der sættes på de tre planeter. Vi ser nærmere på helheden mellem de fysiske og ikke fysiske udfordringer og især, hvordan horoskopet kan være med til at belyse, hvad vi kan have vanskeligt ved og hvad der er let for os. På denne måde kan vores stærke og svage sider belyses. Hvilken hjælp kan vi få fra disse tre planeter på vores vej gennem livet.
Til toppen af siden
 Astrologi - Kærlighed, relationer, ny bevidsthed og ny begyndelse.         Foredrag på ca. 2 X 45 min.

Udviklingen især i den vestlige verden har betydet, at der er færre mennesker, der lever i såkaldte traditionelle kernefamilier, og at familiemønstrene har ændret sig, således at der i dag er skabt mange nye og forskellige familie- og venskabskonstellationer.

Når statistikken viser en høj skilsmisseprocent, kan det for det første skyldes, at det for mange af os - i denne nye tid med et meget stort udviklingspotentiale - ganske enkelt ikke vil være gavnligt for vores udvikling at være i et fast livsvarigt parforhold. Måske er der aftalt i vores sjælkontrakter, at vi kun er i bestemte relationer for en kortere periode og ligeledes kan der for den enkelte være aftalt en kortere eller længere livsfase som single.

Dernæst kan årsagen til, at mange parforhold opløses, også skyldes, at parforholdet først og fremmest er bygget op omkring det fysiske og det følelsesmæssige, men uden at kærligheden er baseret på en egentlig sjælskontakt. Hvis der ikke er kontakt på sjæleplan, vil relationen på sigt miste sin betydning og værdi for til sidst helt at opløses og herved give parterne mulighed for hver især at indgå i nye, kærlige og givende sjælsrelationer.


De fysiske signaler

Når der opstår ubalancer og disharmoni i forhold til den måde, vi lever vores liv, vil dette ofte resultere i fysiske symptomer som evt. søvnløshed, stress og kropssmerter. Dette kan være sjælens budskab igennem den fysiske krop for at gøre opmærksom på, at der er behov for ændringer og justeringer med henblik på at følge sjælens vej. Således også hvis det drejer sig om parforhold, hvor sjælsformål og sjælsvej i dette jordiske liv ikke er i overensstemmelse med hinanden.

Vi er også i en tidsfase, hvor mange mennesker lever alene som singler og det er der mange mennesker, der er frustrerede over. En del føler sig ensomme og opfatter singlelivet som noget negativt, men set i lyset af sjælskontrakter og den spirituel udvikling i den nye tid kan sådanne perioder af livet være med til løfte vores udvikling og ligeledes integrere den spirituelle udvikling på et højere niveau end tilfældet ville være i et eventuelt parforhold.

Mange vil i sådanne faser af deres liv erfare, at kærlighed ikke kun handler om parforhold, men at den kærlighed, der er til stede i autentiske og givende venskabs- og familierelationer, kan være særdeles berigende og skabe grobund for både personlig og fælles vækst.


Bevidsthedsændring fra år 2012 til år 2022

Astrologisk set har der aldrig tidligere været så stort et energiskifte, som det vi har haft og kommer til at opleve indenfor bare en 10 års periode. Derfor kan det også være vanskeligt for mange både at forstå og følge med i så store omvæltninger og udviklingsprocesser, som sådan et energiskifte fører med sig.

Der er ekstra fokus og energi på Englesjælenes store forandringer i forhold til Jordsjælenes livsvej i dette Jordliv. De planeter som er særlig mærkbare er Saturn, Chiron, Uranus og Pluto.


Astrologisk synastri

For at vurdere sjælsvejen for to personer kan en synastri mellem personernes 11 planeter vise, hvilke ressourcer og udfordringer, der er for de to, og om relationen vil være mest givende som venskabsforhold eller partnerforhold.

Synastrien vil give klarhed over relationens aspekter i forhold til følelser, kærlighed og kommunikation og vil ligeledes vise de karmiske forbindelser, der er mellem de pågældende to personer.


Den vanskelige kærlighed

En sjælspartner eller en relation – en person som giver og modtager ud fra sit indre jeg – som betyder vækst for begge parter.

Mange taler tit om, hvorfor har nogle mennesker held i kærlighed som holder i lang tid og hvorfor vælger andre den ”forkerte” kæreste gang på gang.

Hvor mange frøer skal vi kysse inden vi møder en rigtig Prinsesse / Prins, - eller kan astrologien fortælle os om det er en frø eller en rigtig Prinsesse / Prins.


Illusioner

En vigtig planet er Neptun, som kan skabe uklarheder i et forhold uanset om det er en ven/veninde- eller partnerforhold.


Ny begyndelse med Chiron

Den fysisk lille planet med den store energi vil hjælpe os alle i en sund retning. Fokus på miljø, økologiske varer og frem for alt de ægte Cannabis produkter, derfor vil der komme store forandringer i sundhedssystemet og vores spirituelle kontakter. Chiron energien vil være aktiv fra februar 2018 til sommeren 2026.


Ny begyndelse med Uranus

Med Uranus i Tyrens tegn fra marts 2018 til sommeren 2025 oplever vi mange forandringer - vi vil opleve fredens toner i stedet for krigens toner, selv om mange vil forsøge at skabe en frygt stemning, så vil der ikke være energi til den slags med Uranus i Tyrens tegn.
Den nye begyndelse vil især være indenfor bank og finansverdenen, hvor det som har været gemt væk kommer frem i lyset. Der skal et helt andet værdisystem til i tiden fremover. Mange befolkninger og lande vil søge mod større selvstændinged og frihed - søge mod at være et fysisk menneske på Jorden


Ny begyndelse med Jupiter, Saturn og Pluto

Med tre planeter i et tegn så vil de forvandlinger som ikke skete i løbet af år 2019 komme i et stærkt lys. Vi vil på mange måder opleve år 2020, som året med den store nye begyndelse, som er tidssvarende for mennesker. De store forandringer vil især være indenfor religion, indvandring, magt og politik.


Den levende sjælsvej

Karmiske forhold imellem personer. Det er vigtigt, at de tre karmiske planeter, som er Saturn, Chiron og Pluto, har et udviklingspotentiale i relationen uanset om det er en ven/veninde- eller partnerforhold for at kunne leve op til den nye tids spirituelle udviklingstrin. Saturn, Chiron og Pluto kan give forholdet en fysisk, spirituel og følelsesmæssig udvikling.

Nogle ven/veninde- og parforhold formår at give hinanden plads og ser hinandens ressourcer. Dette giver begge personer mulighed for en personlig udvikling, som indeholder sjælens formål med dette liv. Disse personer vil fint kunne blive sammen og værdsætte det samvær de har og leve i et ligeværdigt forhold.Til toppen af sidenAstrologi - Relationer - spirituel opvågning - sjælsvejen.         Foredrag på ca. 45 min

Astrologien giver sit bud på, hvorfor vi ser nye former for relationer mellem mennesker og hvorfor mange vælger et singleliv i kortere eller længere tid i løbet af deres liv.

Vi har været vidne til en sensitiv energitilførsel her til Jorden, som vi aldrig tidligere har oplevet og heller ikke kommer til at opleve igen. Ud fra planeternes særlige placeringer har mange derfor følt sig forkert på deres fysiske, spirituelle og/eller følelsesmæssige vej. Planeterne Saturn, Chiron og Neptuns placeringer i år 2015 – 2017 har givet unikke spirituelle videreudviklingsmuligheder for dem, som har valgt denne lærerige livsvej.

Spirituel opvågning er en proces, hvorved du kommer tættere på din planlagte sjælsvej. Horoskopet kan anvendes som sjælens talerør. Placeringerne for Saturn, Chiron og Pluto viser det, som du før undfangelsen har valgt at lære i dette Jordliv.

Kroppen er som vores antenne og hvis den fysiske krop får smerter, kan det være vigtigt at justere livsvejen, så du igen føler lethed, glæde og kærlighed. Det er vigtigt at se vores karmiske udfordringer, men også at glædes over de mange sjælevenner, vi møder på vores unikke sjælsvej.

Da både Chiron og Uranus er i nye tegn fra begyndelsen af år 2019, vil vi i løbet af dette og næste år opleve stor fokus på den spirituelle vej, miljø, økologi og naturlig medicin. Det betyder også, at der i bank- og finansverdenen vil ske store forandringer i værdisystemerne.

Nogle magtfulde personer vil forsøge at beholde deres magt ved at skabe en frygtstemning, men krigstruslerne bliver mindre og mindre både i år 2019 og 2020. Vi vil opleve, at der kommer mere og mere fokus på fred, næstekærlighed og frihed.

Den energi, der var for reformationsåret 1518, er atter vendt tilbage til Jorden i år 2019 + 2020 og det betyder, at der igen er fokus på – religion, magt og penge. Derfor vil vi se en forøgelse af konflikter i forhold til religion og indvandreproblematikken i særdeleshed der, hvor religionerne er meget forskellige. De politiske vinde vil også give forandringer, ligesom autoritære ledere vil opleve udfordringer i forhold til deres befolkninger.

 Alt dette sker med henblik på at klargøre os alle til en ny begyndelsesenergi.
Til toppen af siden  


Astrologi - Lad lyset få plads i vores fremtid.         Foredrag på ca. 2 x 45 min. 


Den unikke energi, der er i planeternes nye tegnskifte i år 2018 og 2019, giver plads til optimisme, glæde og en ny begyndelse til gavn for os alle.

Foredraget sætter fokus på de nye muligheder, som de tre planeter – Saturn, Chiron og Uranus – vil give os de kommende år.

Fuld fart på Uranus:

Fredens lys er på vej. I løbet af år 2018 vil vi opleve en større og større fredsenergi komme til Jorden. Vi vil se de hvide fredsduer flyve højt over Jorden og i løbet af år 2019 vil der være en meget fredsfyldt stemning her på Jorden.
Den fred, som år 2019 byder på, skal ses i forhold til den situation Jorden var i, da kalenderen viste år 2016.

Pluto og Saturn energien er meget aktive:

Vi vil dog undervejs opleve, at der er nogle, der fortsat gerne vil skabe en frygtstemning, som i løbet af efteråret 2017 vil kunne mærkes af de fleste mennesker og ligeledes være meget mærkbar i år 2018. Denne disharmoniske stemning kan resultere i, at sammensluttede lande og magtpersoners regeringer vil krakelere og kan ligeledes medføre en slags mini magt- og finanskrise.
En kriseenergi som sammen med planeternes positive energier har til hensigt at flytte os alle hen imod en ny og bedre begyndelse.

Flygtningestrømmen vil aftage, men integration vil fylde meget globalt og lokalt. Stemningen i modtager landenes befolkninger er skeptiske, da flygtningenes fundament er meget forskelligt i forhold til modtager landenes fundamenter. Det vil medføre, at regeringer, befolkninger og flygtninge både individuelt og i fællesskab skal tage ansvar for den nye situation.

Jupiter og Uranus er aktive og giver os håb og glæde:

Fra oktober 2017 og frem til oktober 2018 vil der være fokus på ny viden. Sandheder, som tidligere har været skjult for os, vil komme frem i lyset. Dette vil være med til at forøge vores glæde og se mere optimistisk på vores forandringsproces. Der vil fortsat komme oplysninger og ny viden omkring liv og aktiviteter uden for Jorden.

Chiron og Neptun er aktive:

År 2018 vil byde på et opgør med sundhed. Der vil være meget fokus på fødevareproduktionen. En stor del af de forskellige landes befolkninger vil i højere grad efterspørge sunde og naturlige fødevarer og vi vil se en meget betydelig stigning i produktionen af biodynamiske og økologiske fødevarer. Der vil også blive lagt et stort pres på medicinalindustrien, fordi flere og flere mennesker overalt i verden vil foretrække medicin fra naturen frem for kemisk fremstillet medicin, der hvor det er muligt.

Undervejs i foredraget vil vi se tilbage på årene 2015 – 2017 og hvorfor år 2016 blev et usædvanligt begivenhedsrigt år, der vil gå over i historien som en særlig milepæl for Jordens energiudvikling. Vi vil også se på, hvordan de børn, der er født i løbet af de seneste ca. 20 år og frem til og med år 2017, har været med til at skabe udvikling - og vi vil se på, hvordan de fortsat vil påvirke de forandringer, som vil ske i løbet af de næste år.    

Reformationen - Martin Luther:

Vi vil se nærmere på, når en energi gentager sig, hvad indeholdt fortiden og hvordan vil fremtidens muligheder se ud. Det var en speciel energi, der var til stede i år 1518 - nu er den ved at være her igen. I år 1518 var der fokus på magt, penge og religion. Den specielle planet energi er her igen i år 2019 og 2020, vi får igen mulighed for et opgør i forhold til magt, penge og religion.


Hvem er Donald Trump:

Han har Chiron i Vægtens tegn, hvad kan han udrette med hans Chiron i Vægtens tegn ?
Kan Donald Trump være den person, som bringer os alle nærmere fredens lys og et skridt nærmere Vandmandens tidsalder ?
Vi lader hans fødselshoroskop fortælle om de egenskaber han har i dette liv.

Vladimir Putin og Donald Trump:

Har de to en fælles opgave i dette liv ?
Vi sammenligner deres horoskoper og lader astrologien beskrive, hvad de kan udrette sammen for os alle.
Til toppen af siden