Tydninger

Fødselshoroskop. 

I tydningen af et fødselshoroskop lægger jeg vægt på de personlige egenskaber, således at du har mulighed for at få belyst dine stærke og svage sider. Tydningen omfatter, hvor i horoskopet du har dine planeter placeret, og i hvilke kvadranter, du har flest planeter placeret. Endvidere beskrives, i hvilke elementer (ild, jord, vand og luft) du har dine planeter og om der er tegn og huse, der i særdeleshed indeholder flere planeter.
Jeg lægger vægt på de figurer, som du har i dit horoskop og beskriver hvilken betydning, de har for dig. Din ascendant (personligheden) samt din målsætning (karriere) beskrives. Jeg beskriver de 11 planeter i tegn og huse samt planeternes indbyrdes aspekter. Desuden beskrives lykkepunktet og den nordlige måneknude. 
Til toppen af siden
 

   

Fremtidshoroskop.

Tydningen indeholder de to vigtigste måder at beskrive fremtiden på, nemlig en tydning af et transithoroskop og det progressive horoskop.
Det er vigtigt at læse begge tydninger, for kun tilsammen udgør de dine fremtidige muligheder.

Forskellen på et transithoroskop og det progressive horoskop. I et transithoroskop er der fokus på, hvor de 6 ydre planeter er placeret for den udskrevne periode i forhold til akserne og planeternes placeringer, da du blev født. Det mest personlige ses ud fra akserne, da planeterne på en given dag og klokkeslæt ikke ændre sig, uanset om du er født i Norge eller Danmark.

I det progressive horoskop tages der udgangspunkt i, hvor akserne og de 5 personlige planeter er placeret for den udskrevne periode i forhold til fødselshoroskopet. Det er primært ascendantaksen og målsætningsaksen, som bevæger sig gennem de enkelte tegn. Det skal her nævnes, at der er fem forskellige hastigheder på akserne. Der er i dag ifølge min vurdering ingen astrologiprogrammer, som er i stand
til at lave et korrekt personligt horoskop uden personlige begivenheder, for intet program kender på forhånd aksernes bevægelses 
hastigheder. De fem hastigheder er Kundig solnøgle, Ar Solar arc, Ecliptic Solar arc, 1 grad/år og Naibod.

Fremtidstydningen er udarbejdet således, at hvert enkelt aspekt er tydet og udskrevet for sig selv, så du selv er i stand til at vælge dine udviklingsmæssige behov. Dette betyder, at det er op til dig at være med til at tilrettelægge og vælge din fremtid og ikke kun lade dig styre af en horoskoptydning. Der er en, som er ansvarlig for din fremtid og det er dig selv, men fremtidstydningen kan vise dig dine muligheder, således at du er godt forberedt på, hvad du kan vælge imellem.

Til toppen af siden


Selvudviklingshoroskop.

En tydningstekst som beskriver Saturn, Chiron og Pluto i et horoskop. Deres tegnplaceringer, horoskopfigurer og deres indbyrdes aspekter samt aspekter til de øvrige planeter.
Selvudvikling er det, som foregår hele livet igennem, men der er områder, som på et tidspunkt i livet bliver meget aktuelt. De forhold som spirituelt har at gøre med den overordnede betydning for dit jordiske liv denne gang. Ofte er det karmiske udfordringer, som disse tre planeter har med at gøre, hvilket til tider kan falde lidt vanskeligt. Når du læser materialet, vil du straks fornemme, hvilke opgaver du har udført og evt. hvilke du stadig mangler noget på. Det er vigtigt, at blive bevidst om udfordringerne og gøre noget ved dem, men ikke før end du selv er parat til det. Når du først får løst disse opgaver, vil du sikkert føle, at du har nået det, som du i din underbevidsthed længe har været klar over skulle udføres.  
 

                               


Til toppen af siden


Lille partnerskabstydning.

Dette materiale indeholder en tydning af to personers planetforbindelser. Det er muligt for personerne at læse om, hvilke planetforbindelser de har, som er harmoniske og hvilke der er uharmoniske. Når først personerne bliver bevidste om disse forskellige planetforbindelser, så er det også muligt for dem at tale om det.

Det er også vigtigt at se, hvilke planeter der evt. ikke har forbindelse til hinanden, da der også her kan ligge nogle udfordringer med at få energien til at fungere alligevel. Det er især muligt at se, hvilke evt. karmiske forbindelser to personer har til hinanden og dermed mulig-
heden for netop i dette liv, at lære hinanden nærmere at kende, uanset om det er for en kortere eller længere periode, hvis det da ikke er for resten af livet.
Materialet kan være et hjælpe-værktøj til at få en samtale i gang. Der kan være områder, som af nogle personer føles mere vanskeligt at tale om end andre, og her kan tydningsteksten være med til at få påbegyndt en snak om det indbyrdes forhold.

Til toppen af siden